Gửi bản lý lịch

Gửi bản lý lịch

Vui lòng nhập chính xác mẫu đơn. Ngoài ra, vui lòng nhập tất cả các mục liên quan.

Điền vào chỗ trống bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu.


Tên người ứng tuyển
Bắt buộc 
Địa chỉ mail
Bắt buộc 
Tuổi
Bắt buộc 
Thu nhập hàng tháng mong muốn
Bắt buộc  USD
Quốc tịch
Bắt buộc 
Bản lý lịch, bản tóm tắt quá trình làm việc 1
Bắt buộc 
Bản lý lịch, bản tóm tắt quá trình làm việc 2
Tập tin khác
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng