Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 500 - 900 (USD)
Nghề nghiệp Sub Manager (Communicator)
Ngành nghề IT & Website
Nội dung công việc 1.Translation work instructions and Check the instructions 2.About the contents of the above work, to manage the quality and delivery. 3.Ability to detect small differences. 4.Be responsible for the layout, visual appearance and usability of a website. 5.Make changes and update the website as needed. 6.Understand what the clients requirements and propose
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Cad Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc organize advertising and CAD datas from Japanese manufactures manage CAD staffs -check the quality of completed CAD data -translate the manual -contact with clients
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp SOFTWARE ENGINEER
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc Develop the software (application, enterprise )
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp IT QA Staff
Ngành nghề IT(Software)
Nội dung công việc propose staff can choose best process to check the product, making test to check the product, ...
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp IT QA consultant
Ngành nghề IT & Software
Nội dung công việc - Quality Assurance for software development such as enterprise system, web application, mobile application - Consulting for clients about testing and checking software development - Operation and management for QA
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300 - 400 (USD)
Nghề nghiệp Technical Support & CAD Sales
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Technical support to customer how to use software. - Introduce and sell software. - Translate documents into Japanese. - Learn software, customer training.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiation (USD)
Nghề nghiệp [HANOI] EXECUTIVE, CORPORATE PLANNING & IT SUPPORT
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc • Support the collation of data and generation of information for analysis and management reporting • Maintenance of customer database and sales records • Maintain the IT infrastructure of the company • Perform software and hardware installation and configuration, PC/Server maintenance • Provide technical support to resolve technical issues over the phone/e-mail for users in overseas subsidiary/office • Liaise with vendors on all hardware & software procurement • Maintain proper documentation and record of system, hardware & software • Work closely with Headquarters on IT related issues and projects
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp Mechanical/ Maintenance Engineer
Ngành nghề Mechanery
Nội dung công việc Responsible for providing mechanical or metallurgical technical support for refinery operation and/or execute key maintenance and inspection activities to support equipment operation, repair and preventive maintenance works
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 300 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp Service Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Install for CNC lathes machine and machining center- Change mechanisms of CNC lathe and machining center- Doing of Maintenance and change parts follow the machine''s condition
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng