Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp IT DEPARTMENT
Ngành nghề Finance& Bank
Nội dung công việc •To provide adequate administration / maintenance activities for Branch’s IT systems & ensure the system availability and safety. •To be a database administrator •To provide technical support to internal end-users and outside customers.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Engineer for PLM System
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Studying and troubleshooting PLM based software (ENOVIA, 3DEXPERIENCE etc) ●Support sales team for software demonstration, creating feature based technical illustration ●Customer service ●Translating PLM based software related training documents from English to Vietnamese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp IT Engineer Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ● Manage& monitor performance of IT Department ●Supervise the operation of the computer software system ●Improve system ISMS / ISO27000 ●Develop connection with Meiko factory in China or Japan in system ●Tracking and handling system problems ●Support other departments by related to system
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp iOS / Android Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Developing software applications for Japanese/U.S. clients. - Implementing the application in compliance with the equality standards of the company.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,000 - 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Bridge SE
Ngành nghề IT&Soft ware
Nội dung công việc -design and develop the system -manage the project -communicate with Japanese HQ
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,700USD (USD)
Nghề nghiệp TECHNICAL LEADER
Ngành nghề IT
Nội dung công việc Train the staff in the project, support the project when the trouble happened, design detailed design
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 900 (USD)
Nghề nghiệp Sub Manager (Communicator)
Ngành nghề IT & Website
Nội dung công việc 1.Translation work instructions and Check the instructions 2.About the contents of the above work, to manage the quality and delivery. 3.Ability to detect small differences. 4.Be responsible for the layout, visual appearance and usability of a website. 5.Make changes and update the website as needed. 6.Understand what the clients requirements and propose
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Cad Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc organize advertising and CAD datas from Japanese manufactures manage CAD staffs -check the quality of completed CAD data -translate the manual -contact with clients
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp SOFTWARE ENGINEER
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc Develop the software (application, enterprise )
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp IT QA Staff
Ngành nghề IT(Software)
Nội dung công việc propose staff can choose best process to check the product, making test to check the product, ...
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng