Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable/応相談 (USD)
Nghề nghiệp Google Map API Developer/Google Map API 開発者
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Developing dynamic state management system
Nơi làm việc Foreign  
Tiền lương Negotiable/応相談 (USD)
Nghề nghiệp Android Application Developer/アンドロイドアプリケーション開発者
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Developing application for dispatch control ◆Communicate with JAPAN HQ
Nơi làm việc Foreign  
Tiền lương 800 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT SYSTEM ENGINEER
Ngành nghề Manufacturing /製造業
Nội dung công việc ◆Support for IT department ◆Improve IT system ◆Interpreting and translating ◆IT部署のサポート ◆ITシステムの改善、サポート業務 ◆翻訳、通訳業務
Nơi làm việc Hung yen  
Tiền lương 応相談 (USD)
Nghề nghiệp IT マネジメント
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆工場内での社内ネットワークの開発、管理業務 ◆トラブルシューティング業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 1,200 USD (USD)
Nghề nghiệp QA Tester
Ngành nghề IT & Software
Nội dung công việc Hiện nay, theo sự phát triển của Internet, cuộc sống của chúng ta được hỗ trợ rất lớn từ các phần mềm. Ví dụ điển hình như các ứng dụng trên smartphone, ATM, mua sắm online Kiểm thử phần mềm là công việc mang lại cho khách hàng sự an tâm khi sử dụng các ứng dụng phần mềm đã được đảm bảo về chất lượng. Những phần mềm khi vừa được thiết kế ra thường phức tạp và có thể có khả năng chạy không đúng. Việc kiểm thử các phần mềm sao cho hoạt động đúng, mang lại sự an tâm cho người dùng và khách hàng được gọi là kiểm thử phần mềm. Sẽ được đào tạo về nghiệp vụ, không phải là kỹ sư vẫn có thể ứng tuyển. Hãy thử làm công việc kiểm thử để đem lại cho khách hàng sự an tâm. Trong tương lai Khi có nhiều kinh nghiệp có thể chuyển sang các vị trí như QA Engineer, project manager, consultant
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp IT Lecturer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -teaching Fundamental Information Technology Engineer Examination(FE) @ University
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 2,000 (USD)
Nghề nghiệp Bridge SE
Ngành nghề IT & Software
Nội dung công việc - Project management about web development, apps development and some project as bridge SE - Communicate with Japanese head office project delivery, specification and progress - Direct development, specification, delivery and some request from Japan to Vietnamese developer - To manage some project and member in parallel
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 800 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp iOS / Android Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Developing software applications for Japanese/U.S. clients. - Implementing the application in compliance with the equality standards of the company.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,000 - 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Bridge SE
Ngành nghề IT&Soft ware
Nội dung công việc -design and develop the system -manage the project -communicate with Japanese HQ
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 900 (USD)
Nghề nghiệp Sub Manager (Communicator)
Ngành nghề IT & Website
Nội dung công việc 1.Translation work instructions and Check the instructions 2.About the contents of the above work, to manage the quality and delivery. 3.Ability to detect small differences. 4.Be responsible for the layout, visual appearance and usability of a website. 5.Make changes and update the website as needed. 6.Understand what the clients requirements and propose
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng