Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Programming Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc Responsible for designing SAP system ◆Programming based on detailed design document ◆Make Program Check list then conduct unit test and integration test ◆Report to BrSE
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,000 USD (Tùy theo năng lực và kinh nghiệm) (USD)
Nghề nghiệp Team Leader (JavaScript, JQuery, SQL・DBMS)
Ngành nghề IT
Nội dung công việc - Thiết kế và phát triển ứng dụng - Hướng dẫn công việc cho các thành viên trong nhóm. - Quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm. - Dự án làm về Intra-mart, thực hiện Migration vào hệ thống work-flow Notes của Intra-mart - Phạm vi của dự án bao gồm triển khai và thực hiện Unit Test, không yêu cầu kiến thức về Notes - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương Tùy theo năng lực và kinh nghiệm (USD)
Nghề nghiệp App Developer (JavaScript, JQuery, SQL・DBMS)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Thiết kế và phát triển ứng dụng - Cùng các thành viên trong nhóm xử lý, giải quyết vấn đề và tìm giải pháp mới - Dự án làm về Intra-mart, thực hiện Migration vào hệ thống work-flow Notes của Intra-mart - Phạm vi của dự án bao gồm triển khai và thực hiện Unit Test, không yêu cầu kiến thức về Notes - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 2,500USD (USD)
Nghề nghiệp BrSE
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Responsible for setting up operating ERP Development Team ◆Design SAP system ◆Be bridge between engineers and Japan HQ ◆Translate specification ◆Create team and manage team ◆Ensure product quality
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp 【Fresh Graduate】IT Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -The IT staff will be in charge of all IT infrastructure and all IT systems ( enterprise system, information system) at our factory. -Operating and maintaining IT network including both hardware and software. -Operating and maintaining IT infrastructure including servers, printers and so on. -IT supports for end users operating PC, mail software, MS Office etc . -Proposing the improvement for IT infrastructure. -Other tasks as required from Direct Manager.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Network & Infrastructure Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Construct/Design both of internal and external Network ◆Manage/Maintain network server ◆Set up computer and install software such as CAD, CAM etc ◆Troubleshooting task (Find bug, analyze cause etc) ◆Manage project (Make/Manage plan, Control process etc)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 (USD)
Nghề nghiệp Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Designing CAD Software based on order from Japan. ◆Quality control and fixing bugs
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Network & Infrastructure Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Construct/Design both of internal and external Network ◆Manage/Maintain network server ◆Set up computer and install software such as CAD, CAM etc ◆Troubleshooting task (Find bug, analyze cause etc) ◆Manage project (Make/Manage plan, Control process etc)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp IT Administration
Ngành nghề Education
Nội dung công việc Responsible for internal IT and IT facilities ◆Manage computer and server ◆Setting computer ◆Update Website and SNS to share activity and information Managing & Update Web site for University ◆Communicate/Negotiate/Get consultation from vendors ◆Troubleshooting task
Nơi làm việc  
Tiền lương 1,000 - 1,800 (USD)
Nghề nghiệp Engineer
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc 【Định hướng】・ Hiên tại chuyên lập trình nhưng tương lai có định hướng trở thành quản lý, muốn thử sức với công việc quản lý.・Muốn làm các sản phẩm dựa trên ý tưởng của bản thân hơn là các sản phẩm outsource
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng