Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Junior accountant
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc Support for CA and accountant (There are 2 accountant staffs)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 350USD - 400USD (USD)
Nghề nghiệp Junior accountant
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Basic account operation(Manage of deposits and withdrawals, ensure suppliers pay on time etc) Studying working in Japanese company and trying to get CA certification. ※main accounting job is subcontracted ※sometimes he /she has to do administration stuffs too
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000~1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Chief Accountant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc responsible for accounting stuffs in the company(Payment, annual audit, taxation, liaise, financial statements, manage account staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp GA MANAGER
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Manage 4staffs(Accounting and GA),Prepare VISA, working permission and residential card for foreigner,Manage office supplies, work environment ,Make require documents for staff,Train new staff, Translation・interpreter, taking care of Japanese client or staff from Japan
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp HR
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Recruitment and manage of human resources
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 650USD (USD)
Nghề nghiệp Administration in Factory(通訳・翻訳/総務)
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc - Interpreter between Japanese Manager and Vietnamese worker - Support to prepare the document such as packing list, trading, exporting in Vietnamese - Book keeping to submit to Accounting outsourcing partner - General affair and Human resource administration in Factory
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 400USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Account staff
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Administrator and Human resources Manager
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc 1. Management and training of human resources 2. Improve company's human resources system 3. Management of company's regulations 4. Negociation with Vietnam 5. Dealing with visitors 6. Recruitment and training 7. Translate materials for company and client 8. Manage and train staffs
Nơi làm việc Hai Phong  
Tiền lương 400USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Administrator and Human resources
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Management and training of human resources . Improve company's human resources system . Management of company's regulations Negotiate with Vietnamese Dealing with visitors Recruitment and training Translate materials for company and client Manage and train staffs
Nơi làm việc Hai Phong  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng