Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương ~600USD (USD)
Nghề nghiệp General Affair cum Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Interpretation in meeting and on workshop ◆Translate technical documents ◆Support Japanese staffs such as taking care of business traveler, arranging car and VISA ◆Welcoming customers ◆General affair task such as collecting attendance, documentation, contacting with supplier, managing office facilities
Nơi làm việc Hung yen  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Support - Document (English Speaker)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc To perform the delivery job and documentation in domestic trading
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,200 USD (Negotiable) (USD)
Nghề nghiệp Accounting Manager
Ngành nghề Accounting Industry
Nội dung công việc
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương ~600 (USD)
Nghề nghiệp Back Office Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Document control -Make/Review/Manage contract with client/suppliers and Make/Review/Manage documents related to banking and custom ◆Process controlbetween supplier and client ◆Basic accounting task -Control petty-cash/payment, put data, collect invoice ◆Report to HQ and VN Manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp 【Attractive Salary】Assistant
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~1,500 (USD)
Nghề nghiệp 【New Setting Up】ADMINISTRATION MANAGER
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc Administration work ◆Counter task for Industrial park, construction companies, Consulting companies, HR agencies, administrative bodies and so on ◆Support for Japanese staffs such as Translation/Interpretation, arranging schedule, apartment, WP ◆Manage&Purchase office equipment/material ◆Document control ◆Make/Review contract HR task ◆Recruitment -Make recruitment plan,Interview,Personnel management ◆Calculate salary and insurance※ ◆Manage attendance ◆Manage labor union Accounting ◆Manage cash ◆Manage accounts receivable and accounts payable※ ◆Settlement ※ ※Accounting firm will support, so have to cooperate with them
Nơi làm việc Ha Nam  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Accounting Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc - Following up AIR &AIP - Following up fixed assets, inventory and other support activities - Assist leader in other tasks.
Nơi làm việc Hung yen  
Tiền lương 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Administration
Ngành nghề Real Estate
Nội dung công việc ◆Document control ・Make/Review/Manage corporate contract and individual contract ◆Customer support ・Catching phone calling ・Handle complains ・Answering inquiry ◆Contact suppliers ◆Collaborate with Japanese Sales ◆Support Vietnamese Assistant Manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,500USD +++ (USD)
Nghề nghiệp Secretary
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Discuss in the interview
Nơi làm việc  
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Trợ lý tuyển dụng
Ngành nghề Sản xuất (ô tô )
Nội dung công việc ◆ Đào tạo ・ Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng nghiệp khác về kỹ năng tuyển dụng, kiến ​​thức và phương pháp tuyển dụng ◆ Tuyển dụng Mangaerment ・ Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty. ・ Xây dựng và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết. ・ Phỏng vấn các ứng cử viên tiềm năng và bổ nhiệm nhân viên thích hợp trong các phòng ban có liên quan. ・Đảm bảo rằng các nhu cầu nhân sự được đáp ứng và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi. ◆ Xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng ・ Giám sát các quy trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả các vị trí tuyển dụng bên trong và bên ngoài. ◆ Tuân thủ / Hành vi gian lận ・ Thực hiện và tuân thủ các chính sách của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm, không tham nhũng. ◆ Ngân sách ・ Chỉ đạo, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. ◆ An toàn Manamgement ・ Kiểm soát và thực hiện mọi chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy trong phòng tuyển dụng
Nơi làm việc Hai Phong  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng