Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Kế toán
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Soạn thảo sổ kế toán, báo cáo tài chính · Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán viên để duy trì giải pháp quản lý tài chính hiệu quả nhất, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan. ·Quản lý tiền mặt · Đề xuất, soạn thảo, thực hiện các chiến lược quản lý tài chính của Công ty · Theo dõi, đề xuất cơ cấu vốn phù hợp · Định kỳ theo dõi, quản lý tài sản - nợ .
Nơi làm việc  
Tiền lương Đàm phán (USD)
Nghề nghiệp Nhân viên hành chính
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ・Hỗ trợ và làm các công việc hành chính có liên quan đến nhân viên công ty. ・Điều phối và hỗ trợ thực hiện các công việc tiếp nhận thông tin; tổ chức và sắp xếp các buổi họp của công ty. ・Phụ trách liên lạc, trao đổi thông tin, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước. ・Tuân thủ các quy định khi làm hợp đồng giấy tờ.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD~3,000USD (USD)
Nghề nghiệp Legal Consultant/リーガルコンサルタント
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Consult our Group in Vietnam ◆Making and reviewing contract ◆Providing legal advice for M&A, founding new company and leaving ◆Consulting compliance for our Group in Vietnam ◆Collecting and share information related to Vietnamese law ◆Managing Intellectual Property ◆Reporting to Thailand ◆在ベトナムグループ会社の法務相談、契約作成・レビュー; ◆日本本社からベトナムに対する会社設立、M&A, 撤退等への法的アドバイス; ◆在ベトナムグループ会社へのコンプライアンス教育、相談対応; ◆ベトナム関連法令の情報収集と展開; ◆ベトナムにおける知財関連業務(主として模倣品対応) ◆統括先のタイへの報告業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Accounting staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected -planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses -Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost -report to manager
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Accounting
Ngành nghề Energy
Nội dung công việc - Process book keeping and input to accounting software - Prepare VAT, PIT, CIT, FCT and other tax returns - Prepare general accounting entries in order to make financial statements
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp HR
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Recruitment and manage of human resources
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 650USD (USD)
Nghề nghiệp Administration in Factory(通訳・翻訳/総務)
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc - Interpreter between Japanese Manager and Vietnamese worker - Support to prepare the document such as packing list, trading, exporting in Vietnamese - Book keeping to submit to Accounting outsourcing partner - General affair and Human resource administration in Factory
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 500 - 550 (USD)
Nghề nghiệp Assistant
Ngành nghề Plant Engineering
Nội dung công việc -Payment, payment voucher, contractual relationship, organize taxes, insurance, and other documents,Filing, creating assist General and administrative expenses related paperwork, such as travel and transportation expenses settlement, organizing, filing Such as VISA acquisition authorities relationship procedures correspondence, related documents created Accommodation reservation -Import and export
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương
Nghề nghiệp Senior HR
Ngành nghề HR
Nội dung công việc - Manage overall HR functions; recruitment, employment and employment contracts- Manage payroll, tax, social security fund, provident fund, compensation and welfare and benefits- Develop and implement HR policies, system & processes in line of company reg
Nơi làm việc Can Tho  
Tiền lương 600 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp Admin & Reception staff
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -Responsible for administrative and reception tasks-Take care for Japanese membership(Work environment)-Only 2 staffs ( Candidate this position, and 1 Japanese)-Visitor is only Japanese -Mon-Fri,9:00-17:00, Twice Saturday 9:00-17:00 but after 12 AM.
Nơi làm việc Long An  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng