Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Accounting Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc - Following up AIR &AIP - Following up fixed assets, inventory and other support activities - Assist leader in other tasks.
Nơi làm việc Hung yen  
Tiền lương 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Administration
Ngành nghề Real Estate
Nội dung công việc ◆Document control ・Make/Review/Manage corporate contract and individual contract ◆Customer support ・Catching phone calling ・Handle complains ・Answering inquiry ◆Contact suppliers ◆Collaborate with Japanese Sales ◆Support Vietnamese Assistant Manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,500USD +++ (USD)
Nghề nghiệp Secretary
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Discuss in the interview
Nơi làm việc  
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Trợ lý tuyển dụng
Ngành nghề Sản xuất (ô tô )
Nội dung công việc ◆ Đào tạo ・ Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng nghiệp khác về kỹ năng tuyển dụng, kiến ​​thức và phương pháp tuyển dụng ◆ Tuyển dụng Mangaerment ・ Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty. ・ Xây dựng và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết. ・ Phỏng vấn các ứng cử viên tiềm năng và bổ nhiệm nhân viên thích hợp trong các phòng ban có liên quan. ・Đảm bảo rằng các nhu cầu nhân sự được đáp ứng và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi. ◆ Xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng ・ Giám sát các quy trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả các vị trí tuyển dụng bên trong và bên ngoài. ◆ Tuân thủ / Hành vi gian lận ・ Thực hiện và tuân thủ các chính sách của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm, không tham nhũng. ◆ Ngân sách ・ Chỉ đạo, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. ◆ An toàn Manamgement ・ Kiểm soát và thực hiện mọi chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy trong phòng tuyển dụng
Nơi làm việc Hai Phong  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Accounting staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected -planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses -Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost -report to manager
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Accounting
Ngành nghề Energy
Nội dung công việc - Process book keeping and input to accounting software - Prepare VAT, PIT, CIT, FCT and other tax returns - Prepare general accounting entries in order to make financial statements
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp HR
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Recruitment and manage of human resources
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 650USD (USD)
Nghề nghiệp Administration in Factory(通訳・翻訳/総務)
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc - Interpreter between Japanese Manager and Vietnamese worker - Support to prepare the document such as packing list, trading, exporting in Vietnamese - Book keeping to submit to Accounting outsourcing partner - General affair and Human resource administration in Factory
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 500 - 550 (USD)
Nghề nghiệp Assistant
Ngành nghề Plant Engineering
Nội dung công việc -Payment, payment voucher, contractual relationship, organize taxes, insurance, and other documents,Filing, creating assist General and administrative expenses related paperwork, such as travel and transportation expenses settlement, organizing, filing Such as VISA acquisition authorities relationship procedures correspondence, related documents created Accommodation reservation -Import and export
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương
Nghề nghiệp Senior HR
Ngành nghề HR
Nội dung công việc - Manage overall HR functions; recruitment, employment and employment contracts- Manage payroll, tax, social security fund, provident fund, compensation and welfare and benefits- Develop and implement HR policies, system & processes in line of company reg
Nơi làm việc Can Tho  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng