Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương
Nghề nghiệp HR MANGER/HRマネージャー
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆採用業務 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp HR STAFF/人事スタッフ
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆スタッフの採用 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp HR MANAGER&CSR
Ngành nghề Textile
Nội dung công việc ◆Peronnel Management ◆Improving HSEE
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000-1,500USD (USD)
Nghề nghiệp CHIEF ACCOUNTANT
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Manage accounting tasks ◆Handle full spectrum of financial and cost accounting role ◆Be responsible for day to day finance and accounts operations. ◆Be responsible for PIT, CIT & Internal/external Audit. ◆GA tasks etc...
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Trưởng phòng hành chính nhân sự
Ngành nghề IT
Nội dung công việc
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Kế toán
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Soạn thảo sổ kế toán, báo cáo tài chính · Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán viên để duy trì giải pháp quản lý tài chính hiệu quả nhất, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan. ·Quản lý tiền mặt · Đề xuất, soạn thảo, thực hiện các chiến lược quản lý tài chính của Công ty · Theo dõi, đề xuất cơ cấu vốn phù hợp · Định kỳ theo dõi, quản lý tài sản - nợ .
Nơi làm việc  
Tiền lương Đàm phán (USD)
Nghề nghiệp Nhân viên hành chính
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ・Hỗ trợ và làm các công việc hành chính có liên quan đến nhân viên công ty. ・Điều phối và hỗ trợ thực hiện các công việc tiếp nhận thông tin; tổ chức và sắp xếp các buổi họp của công ty. ・Phụ trách liên lạc, trao đổi thông tin, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước. ・Tuân thủ các quy định khi làm hợp đồng giấy tờ.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD~3,000USD (USD)
Nghề nghiệp Legal Consultant/リーガルコンサルタント
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Consult our Group in Vietnam ◆Making and reviewing contract ◆Providing legal advice for M&A, founding new company and leaving ◆Consulting compliance for our Group in Vietnam ◆Collecting and share information related to Vietnamese law ◆Managing Intellectual Property ◆Reporting to Thailand ◆在ベトナムグループ会社の法務相談、契約作成・レビュー; ◆日本本社からベトナムに対する会社設立、M&A, 撤退等への法的アドバイス; ◆在ベトナムグループ会社へのコンプライアンス教育、相談対応; ◆ベトナム関連法令の情報収集と展開; ◆ベトナムにおける知財関連業務(主として模倣品対応) ◆統括先のタイへの報告業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret in facotry ●Translate document especially related to ISO ●Learn about ISO ●Support for general director
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Chief Accountant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1.Creating and Maintaining Financial Systems 2. Prepare monthly Trial Balance, P/L and Balance Sheet 3. Cost control & prevention of Protit leaks 4. Maintain sash and bank accounts. 5. Payment to vendors. Verification of purchase documents. 6. Prepare and monitor buget. Prepare cash flow. 7. Document control (vouchers, invoices, receip & payment voucher etc). 8. Budget preparation. 9. Stock accounting and balancing 10. Monthly Quarterly, Yearly Audit stock 11. Bank negotiation of export documents. 12. Debtors & Creditors Managerment. 13. Ensuring Consumables purchased at right orice and in minimum required quantity. 14. Ensure no misuse of consumables. 15. Filling VAT and other returns and claim VAT at appropriate time. 16. Borrowing fund and re-payment funt control. 17. Report and negotiation with Bank for Credit line & fund 18. Updating & Check the new law and inform Directors if necessare 19. Maintains positive colleague interactions with good working relationship 20. Using Foreign Currency Report to State Bank 21. Implementation Situation Projects Report to IPM & Statistic Dept. 22. Personal Incom Tax, Turn Over, Export, Domestic Sale, Stock, Production report to Tax Dept. 23. Social Insurance, Health Insurance Report and claim for employee. 24. Provides sufficient training and development opportunities to ensure employees are confident, well trained and professionally equiped to deal with the demands of their function. 25. Working with Tax Officials./ Inspection Officials, Finance Officials, Trade officials, Statistic Officials. 26. Work with investment & Planning Officials, Social/Health Insurance Officials. 27. Labor- Invalids and Social Affairs Officials, Customs and bank officials. 28. Weekly Account Receivable & Payables report. 29. Maintain ISO/HACCP documents.
Nơi làm việc Bac Ninh  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng