Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 750 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp production control
Ngành nghề Production
Nội dung công việc ・reduce the defective article of electronic parts.・Improvement to work efficiency for.・take data out of a process and think about improvement plan and then receive the instructions from a Japanese.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 900 - 1,000 USD (USD)
Nghề nghiệp Packing Engineer (PKE)
Ngành nghề Packing
Nội dung công việc Control new model lunching schedule-Design packing, Packing standard approve (PDS,PPS)-Design packing material make, create drawing & issue RFQ-Summary packing & Material data input to system-Unpack & Check package first lot of PT and SOP-Training packing process to operator, monitor operator to follow up packing standard-Investigate & Take countermeasure over sea claim (Packing only)-Running change, Scorching change, Dis-assembly, Kaizen project
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 1,000 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Senior staff or deputy manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Senior staff or deputy manager (depends on the experience) either one is fine for division Risk management department-Responsibility of credit risk management and market risk management of the business departments in change by taking preventative action to minimize credit and market risk and working for debt collection-reading financial statement and making financial analysis to make credit judgement-handle Microsoft word,excel and powerpoint to make report-give consultation and meeting with business division
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing (Staff,Chief,Assistant Section Manager)
Ngành nghề Marketing
Nội dung công việc •To manage customer relationship professionally.•Marketing and Selling Management. •Premium collection support
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng