Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,400USD (USD)
Nghề nghiệp General Manager
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆General Affair task ◆HR task ◆Basic Accounting task ◆Office Management
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 3,000USD (USD)
Nghề nghiệp 工場長候補
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc 化学製品などの素材を加工する工場での工場長ポジション 製造や生産管理・品質管理などのベトナム人ライン長への指導・育成 工場のオペレーション企画と計画 人員の募集から採用・育成まで
Nơi làm việc Long An  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng