Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter and Secretary
Ngành nghề Service
Nội dung công việc 1. Interpreter and Secretary 2. 3 types of work shift. a. 9:00-18:00 b. 10:00-19:00 c. 11:00-20:00 ※Saturday and Sunday is only a. 9:00-18:00 3. Irregular day-off (once a week and additional day-off equal to the number of Vietnam Holidays in a month)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter (R&D) PASAP
Ngành nghề Service
Nội dung công việc "• Handle interpretation for meeting and document translation • Control document • Handle interpretation for TV Conference with Headquarter Office in Japan • Handle other jobs tasks as assigned"
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 200 - 300 USD (USD)
Nghề nghiệp Reception
Ngành nghề Service
Nội dung công việc - Arrange service for reserve and walk-in customer- Arrange and confirm appointment with customer*There are 6 shifts Morning Shift: 8:00AM - 5:00PM Afternoon Shift: 1:00PM - 10:00PM Night Shift: 3:30PM - 0:30AM (or -2:00AM) etc.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 350 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter (Permanent)
Ngành nghề Service
Nội dung công việc Translate document and support QC member when communication with Japanese person.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter Japanese speaking
Ngành nghề Service
Nội dung công việc To provide routine support to Production line all any concern section.- Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line- Translate / Interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & quality.- Coordinate between local staffs & Japanese to support in functional term. - To be the channel of communication between Trail and foreigners by support regarding the language i.e. translate the document from Thai to another languages, including translate the dialogue of conversation in meeting or special events in addition, coordinate with the government office for supporting the foreigners is a must.- Other routine shall be assign by Supervise.- Shall be work with Team player.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng