Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Translate documents and work as interpreter
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Maintenance& Interpreter
Ngành nghề Medical
Nội dung công việc sale medical equipment and interpreter
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp Market researcher
Ngành nghề Mass communication
Nội dung công việc - Interview to various companies, person, place, institutions, government to make reports - Editing the contents and report to Director - Translate Vietnamese to English for Japanese Director, for example published contents by government or institutions written by Vietnamese
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Tax service&Accounting Consultant
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc -provides a full range of tax services to clients including advice and compliance services in relation to corporate income tax, value added tax, withholding tax and personal income tax. -assist on customs issues and transfer pricing.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter/Translator(日本語通訳)
Ngành nghề Manufacturing(製造業)
Nội dung công việc -日本人技術者とベトナム人技術者の通訳業務 -製造現場に入って、作業の指示やコミュニケーションを通訳・翻訳して頂きます。
Nơi làm việc Dong Nai  
Tiền lương 800USD - 900USD (USD)
Nghề nghiệp MERCHANDISE
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Collect the sample and material for producing apparel
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400USD - 500USD (USD)
Nghề nghiệp Assistant
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Assistant for Japanese director, make document, translate documents, work as interpreter
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Interpreter for Japanese manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 300USD - 400USD (USD)
Nghề nghiệp Reception Staff
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc counter service, care of Japanese customer
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp IT COMMUNICATOR
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Interpreter, Communicate customer from Japan, Manage progress
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng