Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Purchasing Manager
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc ●Purchase material, expendables, facilities and service lower cost ●Communicate with supplier ●Making the purchasing report for Japanese GD ●checking order sheet and getting estimate which subordinate bring ●Order staff efficiently and manage them
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpreting for Japanese and translating material ●Ordering production and manage the delivery time and stock ●Make invoice and material ●customer care
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp WAREHOUSE MANAGEMENT SUPERVISOR
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sorting out production and material ●Preparing for exporting ●Manage the shipping and receiving ●Managing stock ●Deliver the production and material to each department ●Make inventory sheet
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Warehouse Management Supervisor
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sorting out production and material ●Preparing for exporting ●Manage the shipping and receiving ●Managing stock ●Deliver the production and material to each department ●Make inventory sheet
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Customer Support
Ngành nghề Financial
Nội dung công việc ● To maintain close contact as well as good relationship with existing customers for soliciting more business. ●To act as “supporting staff” for business promotion staff. Handling customer inquiry on behalf of them. ●To prepare all necessary documents and proceed to internal work to settle customer requests.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpreting for Japanese and translating material ●Ordering production and manage the delivery time and stock ●Make invoice and material ●customer care
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator &Secretary
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret in meeting ●Translate manual ●Interpret in the factory ●Support general director and manager
Nơi làm việc Bac Ninh  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp HSSE Supervisor
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Supervise working place ●Operate and improve company standard ●Operate people to observe the law ● Observe working people and improve working environment ●Manage, evaluate and analyze the risk ●Support Japanese GD <In the future….> ●Manage GA, HR and accountant ●Train staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp General Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Manage the factory and staffs
Nơi làm việc Bac Ninh  
Tiền lương 600USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Translate document and material ●Interpreting in MTG ●Arrange the schedule with client in Japan ●Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng