Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 500~700USD (USD)
Nghề nghiệp Assistant/アシスタント
Ngành nghề Medical/医療
Nội dung công việc ●Supporting Japanese person ◆日本人のサポート業務 ●Interpreting and translating ◆通訳翻訳業務 ●Support for analyzing market ●市場調査のサポート
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 850USD~1,100USD※Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Plant Engineering& Interpreter/エンジニア&通訳
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Operating industrial waste incineration power generation facility ◆Maintaining industrial waste incineration power generation facility ◆Interpreting for Japanese technician ※Having training ◆産業廃棄物償却発電施設の運営及び保全業務 ◆日本語通訳業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400-600USD (USD)
Nghề nghiệp 通訳・翻訳
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc ー仕様書などの社内向け文書の翻訳(ベトナム語⇔日本語) ー日本本社とベトナム拠点の会議の打ち合わせ通訳(ベトナム語⇔日本語) ー社内での会議やMTG時の翻訳・通訳
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương -1,500 (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Communication with Japanese Clients(In japan) -Translation documents -Interpreter -Specifications transmission -Quality Management
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600 - 900 (USD)
Nghề nghiệp Business consultant
Ngành nghề Accounting
Nội dung công việc -Business consultant : provide Vietnamese law and labor issue to clients For example, getting workpermit and visa, company license, PIT
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp BPO
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc
Nơi làm việc Da Nang  
Tiền lương 700 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp Market researcher
Ngành nghề Mass communication
Nội dung công việc - Interview to various companies, person, place, institutions, government to make reports - Editing the contents and report to Director - Translate Vietnamese to English for Japanese Director, for example published contents by government or institutions written by Vietnamese
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Tax service&Accounting Consultant
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc -provides a full range of tax services to clients including advice and compliance services in relation to corporate income tax, value added tax, withholding tax and personal income tax. -assist on customs issues and transfer pricing.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300USD - negociable (USD)
Nghề nghiệp Customer Service
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Propose the tour and guide for Japanese traveler
Nơi làm việc Da Nang  
Tiền lương 500 - 700 USD (USD)
Nghề nghiệp Human Resources Analyst (Third Language Speaker)
Ngành nghề HR
Nội dung công việc Responsible for payroll, payroll accounting, compensation & benefits administration, related database management including management/ workforce reports or budgeting & planning
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng