Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 700USD (USD)
Nghề nghiệp IT Communicator
Ngành nghề IT Communicator
Nội dung công việc ◆Translating documents and products ◆Interpreting
Nơi làm việc  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Phó phòng pháp chế
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Hỗ trợ trưởng phòng trong hoạt động tư vấn pháp luật, tuân thủ quy định pháp luật cũng như giải quyết tranh chấp. · Các hoạt động tư vấn pháp lý cho các phòng ban của công ty theo yêu cầu · Cập nhật, giám sát việc ban hành và/hoặc sửa đổi các quy định pháp luật liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty; xem xét nội quy của công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. · Xử lý và kiểm soát khiếu nại, tranh chấp. · Giám sát hoạt động rửa tiền, các hoạt động gian lận, giao dịch với bên liên quan.
Nơi làm việc  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Chuyên gia xúc tiến thương mại
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Soạn thảo chính sách, thực hiện các chiến lược xúc tiến kinh doanh, trong đó có định hướng khách hàng, phương pháp tiếp cận khách hàng, chiến lược marketing; tư vấn về chính sách / kế hoạch chăm sóc khách hàng. · Giám sát hoạt động bán hàng của các chi nhánh, báo cáo về doanh thu, con số lợi nhuận. · Hỗ trợ các chi nhánh theo yêu cầu. · Giải quyết khiếu nại của khách hàng. · Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các điểm bán hàng.
Nơi làm việc  
Tiền lương 500~900USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator/通訳&翻訳業務
Ngành nghề Manufacturing /製造業
Nội dung công việc ●Interpretation for the Japanese ◆通訳業務 ●Translation of documents ◆書類の翻訳業務 ● Technical Support of the safety, quality, maintenance, KAIZEN activities ◆安全、品質管理、改善運動のサポート ●Support of the trainings for the staffs and operators ◆スタッフ教育のサポート ●Administrative office work (data processing, hotel reservation, transportation arrangement etc.) ◆事務仕事(データ入力や出張者のホテル予約、通勤バスのアレンジ等)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500~700USD (USD)
Nghề nghiệp Assistant/アシスタント
Ngành nghề Medical/医療
Nội dung công việc ●Supporting Japanese person ◆日本人のサポート業務 ●Interpreting and translating ◆通訳翻訳業務 ●Support for analyzing market ●市場調査のサポート
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 850USD~1,100USD※Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Plant Engineering& Interpreter/エンジニア&通訳
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Operating industrial waste incineration power generation facility ◆Maintaining industrial waste incineration power generation facility ◆Interpreting for Japanese technician ※Having training ◆産業廃棄物償却発電施設の運営及び保全業務 ◆日本語通訳業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400-600USD (USD)
Nghề nghiệp 通訳・翻訳
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc ー仕様書などの社内向け文書の翻訳(ベトナム語⇔日本語) ー日本本社とベトナム拠点の会議の打ち合わせ通訳(ベトナム語⇔日本語) ー社内での会議やMTG時の翻訳・通訳
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương -1,500 (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Communication with Japanese Clients(In japan) -Translation documents -Interpreter -Specifications transmission -Quality Management
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600 - 900 (USD)
Nghề nghiệp Business consultant
Ngành nghề Accounting
Nội dung công việc -Business consultant : provide Vietnamese law and labor issue to clients For example, getting workpermit and visa, company license, PIT
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp BPO
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc
Nơi làm việc Da Nang  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng