Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800 - 1,000 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Service
Nội dung công việc - Translate documents from Vietnamese to Japanese / Japanese to Vietnamese.- Coordinate between Japanese and Vietnamese staffs.- Interpret Japanese-English-Vietnamese in a meeting and assembly line- Support Japanese. This is a 6 months contract, and will renew the contract depends
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter (R&D) PASAP
Ngành nghề Service
Nội dung công việc "• Handle interpretation for meeting and document translation • Control document • Handle interpretation for TV Conference with Headquarter Office in Japan • Handle other jobs tasks as assigned"
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng