Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Customer Support
Ngành nghề Others
Nội dung công việc ●Translate documents and manual ●Manage the progress ●Operate the translating system ●Interpret for client and Japanese staff ●Responsible for Making good relationship with client in Vietnam ●Responsible for supporting task related to Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting Japanese ◆Interpreting and translating documents ◆General affair task
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Application Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting CAD operation. ◆Responsibe for information system&infrastructure operations ◆System management operations. ◆Team Managiment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp CAD SENIOR ENGINEER
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Designing steel for clients in Japan ◆Getting clients' requirement
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp WEB DESIGNER
Ngành nghề WEB DESIGNER
Nội dung công việc ◆Updating HP and FB ◆Edting HP to attract the customers ◆Making marketing plan with sales team
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp Assistant/アシスタント
Ngành nghề Assistant
Nội dung công việc ◆Manage and control office ◆Manage VAT and accounting stuffs ◆Recruitment ◆Personal Management ◆Communicate with local suppliers ◆備品管理 ◆VATインヴォイス管理 ◆経費管理 ◆会計書類準備 ◆採用スクリーニング、応募者管理 ◆労務管理(労働契約書、試用契約書、勤怠) ◆各業者とのやりとり  
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD (USD)
Nghề nghiệp IT Communicator
Ngành nghề IT Communicator
Nội dung công việc ◆Translating documents and products ◆Interpreting
Nơi làm việc  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Phó phòng pháp chế
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Hỗ trợ trưởng phòng trong hoạt động tư vấn pháp luật, tuân thủ quy định pháp luật cũng như giải quyết tranh chấp. · Các hoạt động tư vấn pháp lý cho các phòng ban của công ty theo yêu cầu · Cập nhật, giám sát việc ban hành và/hoặc sửa đổi các quy định pháp luật liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty; xem xét nội quy của công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. · Xử lý và kiểm soát khiếu nại, tranh chấp. · Giám sát hoạt động rửa tiền, các hoạt động gian lận, giao dịch với bên liên quan.
Nơi làm việc  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Chuyên gia xúc tiến thương mại
Ngành nghề ----
Nội dung công việc · Soạn thảo chính sách, thực hiện các chiến lược xúc tiến kinh doanh, trong đó có định hướng khách hàng, phương pháp tiếp cận khách hàng, chiến lược marketing; tư vấn về chính sách / kế hoạch chăm sóc khách hàng. · Giám sát hoạt động bán hàng của các chi nhánh, báo cáo về doanh thu, con số lợi nhuận. · Hỗ trợ các chi nhánh theo yêu cầu. · Giải quyết khiếu nại của khách hàng. · Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các điểm bán hàng.
Nơi làm việc  
Tiền lương 500~900USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator/通訳&翻訳業務
Ngành nghề Manufacturing /製造業
Nội dung công việc ●Interpretation for the Japanese ◆通訳業務 ●Translation of documents ◆書類の翻訳業務 ● Technical Support of the safety, quality, maintenance, KAIZEN activities ◆安全、品質管理、改善運動のサポート ●Support of the trainings for the staffs and operators ◆スタッフ教育のサポート ●Administrative office work (data processing, hotel reservation, transportation arrangement etc.) ◆事務仕事(データ入力や出張者のホテル予約、通勤バスのアレンジ等)
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng