Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp 【日本研修あり】【新卒歓迎】Business Development
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Will go to Japan for 6 months to learn -How to operate Japanese restaurant -Business Japanese -Hospitality ◆After training -Marketing -Setting up restaurant -Recruit/Train staffs -Support Japanese staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000~3,000USD (USD)
Nghề nghiệp カスタマーサポート
Ngành nghề N/A
Nội dung công việc ◆顧客訪問 ‐トラブルが起こった際や顧客が悩みを抱えているとの問い合わせを受けた際、顧客を訪問。トラブルの内容、顧客の悩みをヒアリングし、適切な業者に依頼をかけ、トラブルや顧客の悩みを解決する。 ◆顧客の窓口業務 ◆顧客とローカルスタッフとの橋渡し役。 ◆既存の顧客との関係構築
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp 【新卒歓迎】日本語通訳
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆現場及び会議での通訳業務 ◆技術資料の翻訳 ◆日本人スタッフのサポート業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp 資材調達
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc ◆生産計画/納期計画の立案/提案 ◆オーダー管理業務 ◆生産管理/納期管理業務 ◆価格交渉業務 ◆協力工場との交渉業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400~450USD (USD)
Nghề nghiệp 【NEW GRADUATES】Technical Sales Marketing
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit sub dealers to ... ・Collect the data ・Listen to the situation ・Provide technical consultation ・Present/Update prodcuts information ・Handle complaints and inqury with sub dealers ◆Visit dealers' client with dealers
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp MD Supervisor
Ngành nghề Apparel
Nội dung công việc ◆Make/Manage production plan ◆Manage production line, quality and delivery date ◆Negotiate with clients ◆Train workers ◆Collaborate with other branches
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Quality Control
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Make sure the quality of products ◆Trouble shooting ◆Handle clients' complain ◆Make quality management report ◆Ensure quality standard to staffs
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter for GM
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Interpret on work shop and in the meeting ◆Translate technical documents ◆Assistant for General Manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 500 (USD)
Nghề nghiệp Sales staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Sales to Japanese manufacturing company which belong to industrial zone like Thang Long, Bac Ninh etc.Main product : Machinery for cutting metal Existing customer (80%), New customer (20%)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600 (USD)
Nghề nghiệp Interpreter/ Translator
Ngành nghề Manufacturing(Automobile)
Nội dung công việc - Interpret and Translation task- General affair task for supporting Director- Negotiation with supplier and customer
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng