Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp 【Working in Japan】Interior Design
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Go to Japan for training for 1-3 years to learn -Both of interia design and exteria design -Construction Management ◆After training -Setting up business -Hear client's request and investigate condition such as surrounding environment, industry trend and trade area analysis with client -Design based on clients request -Construction management
Nơi làm việc Foreign  
Tiền lương 400 (USD)
Nghề nghiệp Graphic designer
Ngành nghề Game, Social Media
Nội dung công việc Create avatars for use in 2D game applications
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,700USD - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Programmer
Ngành nghề IT(WEB)
Nội dung công việc develop the system and web
Nơi làm việc Foreign  
Tiền lương 2,000 - 2,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Game Director (Japanese Native Speaker)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - ゲーム、CG、コンテンツの制作ディレクション - プロジェクト単位でチームを組んで、そのプロジェクトのディレクターとして進行管理、品質管理、日本側との要件・仕様調整などを実施いただきます。 - ベトナム人スタッフに対するプログラミングやクリエイティブの制作支持・指導
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng