Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 400 - 550USD (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Communicator -translation
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 800 (USD)
Nghề nghiệp Java system engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc - Java programing - management to Team - create design - create test cases
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp sales Industrial park
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc -sales for factory and rental factory -sales about construction of factory and warehouse -marketing about new estate development projects -interpreter in -groundbreaking ceremony -interpreter -Business with Foreign company
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500USD - 600USD (USD)
Nghề nghiệp SALE CONTROL STAFF
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc 1/Calculation of production cost (for present & new products) ●Grips all production processes ●Calculate production cost to make a costing sheet ●Liaison, communication with available suppliers to have correct data for calculation & making quotation ●All sales are recorded 2/Take care of present customers ●Take care of, correspond to present customers to achieve their satisfaction ●Respond customer’s questions about inventory, delivery date; Leadtime ●Handle cost matters (cost down, engineering evaluation…) ●Handle audits (internal & outside audit, online meeting…. ) 3/Project Management ●Control progresses like trial operation, sample submission, in-process investigation, Headquarter’s audits…. ●Keep working with the Headquarter ●Grips requirements that defined in such document like TS (Requirement for Technical Study), RFT (Request for Tools), which belongs to the management system GEOS being applied by EVN) ●Grips the requirement for samples, molds.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000 USD - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Expanding business of coupon service for shop and restaurant - Team management 5-10 staffs - New business planning and operating
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Expand products sales with engineering sales capability ●Visit clients frequently in North of Vietnam ●Support distributors
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 10000,000VND (USD)
Nghề nghiệp Bagging, and Warehouse Operation Supervisor
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●Storage and collect the cargo ●Manage shipment ●Communicate with clients ●Deal the emergency problems
Nơi làm việc Others  
Tiền lương 4000,000VND (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●General affairs ●Make the documents for foreigner ●Prepare the uniform for the staffs ●HR ●Purchase office stuffs
Nơi làm việc Others  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale products for Japanese company with Japanese ●Expand the market to local ●Make the business plan for local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale industrial machine ●Provide maintenance service
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng