Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Web Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -Create and develop the web site based on client’s request -Meet the client and hear the request -Manage the progress
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700 (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Interpret and translate ●Support for founding company ●Receiving phone call ●Planning ●Marketing ●Assist Japanese persons
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Logistic Sales
Ngành nghề Logistic
Nội dung công việc ●Get new clients to provide the logistic solutions and service ●Follow up the existing clients ※Client is Japanese company
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales executive
Ngành nghề Trading(Plastics)
Nội dung công việc *purchase plastics raw materials from overseas(Japan/China/US etc) and sell them to the company which manufacture plastic molding in Vietnam *maintenance existing clients, develop new businesses in the future.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400~450USD (USD)
Nghề nghiệp Sales assistant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *arrange the exporting delivery schedules and make shipping documents *contact with HQ in Japan *have some paperwork 
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales staff
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc *Sales activity to local and Western companies in Vietnam. *Maintain current customer's demand *Develop the new clients in the future
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương
Nghề nghiệp Japanese Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese technician in the factory ●Interpret for Japanese GD ●Translate manual
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 550 - USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Teacher Leader
Ngành nghề Education
Nội dung công việc *teaching Japanese (3-5 hours/day) * Consult the program, prepare teaching material, teaching tools * Join in training course * Prepare for a new class open * Share and show the teaching skill to other teachers. * In charge of other admin task
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600USD +Commission based on thier system (USD)
Nghề nghiệp Sales/Sales Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *Develop the local clients and Sale industrial machinery *Provide maintenance with clients *Visit clients with Japanese manager depends on the cases
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Provide the maintenance service for clients in north part of Vietnam ●Sale industrial sewing machine for local sewing factory ●Fix sewing machine
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng