Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,500 - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Finance Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ・Manage Investment,funds,cash flow ・Manage Finance section
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500 - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager or Vice Manager
Ngành nghề Trading(textile and apparel)
Nội dung công việc '・Sales apparel and textile to retail shops.(JP shopping mall and other apparel shops) ・Visit Japanese clients with Japanese staff. ・Also they have Western clients. ・Manager or Vice Manager position
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 700 - USD (USD)
Nghề nghiệp IT Sales Executive
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc 'Sales activities to Japanese clients as follows.                1.support to install and operate and customize the software 2.offshore projects 3.IT engineer staffing services
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương - 550 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter and translator
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -work in Korean company -support to Japanese engineer -go to office by themselves -working as temporary staff( 6months) -working in VSIP1 Binh Duong
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương 600 - 1,000 USD (USD)
Nghề nghiệp Factory Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -Manage Factory -report to Japan head office directly -report to Japanese director in Vietnam -management 2 leader and other staff -working day Mon to Sat(Every 2 weeks Saturday day off) -no need EN skills -Manage about 250 employee -Start working day is ASAP. -interview only 1 time. -have commutation bus from D1(3points)
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -interpretation and translation between JP,EN and VN -MTG with Japanese staff -MTG with other country staff
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,000 - 1,400 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Assistant of Real estate development project / accounting - Management of cash flow - Making document - Supporting of various negotiation
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -Sale the industrial tape for local market(the company related to manufacturing and plant ) -Expand their market in local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Interpreter & Sales & Business Developer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese person to communicate with partner company ●Translate manual ●Make good relationship with Vietnamese client ※Frequently have the gathering to have dinner ●Study business ●Find new partner clients ●Support for Japanese staff ●Anything required by GD
Nơi làm việc Hai Duong  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale the machinery, machine tools and engineering service to local markets ●Make the strategy to sale their production
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng