Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc HR
Ngành nghề Sản xuất (may mặc)
Nội dung công việc Chịu trách nhiệm về vấn đề nhân sự ◆ Nhiệm vụ C & B ◆ Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên từng yêu cầu của bộ phận ◆ Liên hệ với cơ quan nhân sự ◆ quản lý nhân sự
Nơi làm việc  
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc sản xuất
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Chịu trách nhiệm về dây chuyền sản xuất, kế hoạch sản xuất, ngày giao hàng, kiểm soát nhân lực ◆ Thực hiện, kiểm soát và đàm phán kế hoạch sản xuất ◆ Đàm phán ngày giao hàng với khách hàng ◆ Xem lại kết quả sản xuất
Nơi làm việc Bac Ninh  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc nhà máy
Ngành nghề Sản xuất (may mặc)
Nội dung công việc ◆ Quản lý và vận hành môi trường nhà máy và nhà xưởng ◆ Làm báo cáo cho HQ ◆ Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch sản xuất và kế hoạch phát triển nhân sự. ◆ Tìm vấn đề và đảm bảo nhân viên đạt được mục tiêu ◆ Đào tạo nhân viên
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD~ (USD)
Nghề nghiệp Translator (GA&HR DEP)
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc •Translate and interpret for Japanese staff •Support for GD and GAHR department
Nơi làm việc Hung yen  
Tiền lương 800USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Office Assistant Mangaer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Support for General Director, such as managing his schedule, setting up meeting, booking air ticket&hotel, visa&apartment matters and advising ◆Purchase office items and manage office management procedures ◆Translating and interpreting
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD~650USD (USD)
Nghề nghiệp Vehicle Allocation Management Staff
Ngành nghề Transportation, Logistics & Warehouse
Nội dung công việc ◆Provide allocation for subcontractor's trucks effectively ◆Supervise and tracking truck route. ◆Find the fastest and the most effective route for the driver ◆Contact and manage the driver ◆Manage the departure time and arrival time
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,800USD~2,000USD+++ (USD)
Nghề nghiệp GA-HR MANAGER
Ngành nghề Manufacturing(Chemical & Material)
Nội dung công việc Responsible for managing and supervising Admi&HR dept. ◆Administration task such as taking care of Japanese staff, managing the documents, reviewing the contract, organizing company event, managing and purchasing office material ◆HR task such as calculating salary, recruitment, evaluating HR and reviewing HR system. ◆Communicate with GD to make and suggest the plan to operate factory well.
Nơi làm việc  
Tiền lương 500USD~650USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Admin
Ngành nghề Distribution & Retail
Nội dung công việc ◆Responsible for making and handling quotation, invoice and catalog ◆Responsible for interpreting and translating ◆Responsible for taking care of Japanese president ◆Accompany with president and visit clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp SALES & MARKETING EXECUTIVE
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc • Understand sales strategy, methods, and target sales amount. • Develop and maintain good relationship with existing accounts while developing new account. • Actively communicate and visit several customers and maximize the sales amount to each account. • Secure new business and provide good after sales service • Provide technical advice related to product inquiries. • Keep abreast of market trends and developments in order to execute effective sales strategies. • Prepare and submit sales reports. • Prepare, conduct and participate in marketing events such as seminars, exhibitions and road shows. • Instruct and management the vendor to make some voucher and gift
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,300USD (USD)
Nghề nghiệp Sales&Marketing Executive(KOREAN SPEAKERS)
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc • Mainly work the following for Korean companies • Understand sales strategy, methods, and target sales amount. • Develop and maintain good relationship with existing accounts while developing new account. • Actively communicate and visit several customers and maximize the sales amount to each account. • Secure new business and provide good after sales service • Provide technical advice related to product inquiries. • Keep abreast of market trends and developments in order to execute effective sales strategies. • Prepare and submit sales reports. • Prepare, conduct and participate in marketing events such as seminars, exhibitions and road shows. • Instruct and management the vendor to make some voucher and gift
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng