Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 600 - 800 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Sale
Nội dung công việc . Responsible for selling the land• Visit the and find new clients and taking care our current customers• Planning to achieve the sales target
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương 600 - 800 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive (IT)
Ngành nghề IT
Nội dung công việc •Establish, maintain and develop relationship with existing (Key Account)•Visiting potential customers to increase new business.•Achieve minimum call rate standard as agreed with Supervisor & Manager.•To prepare & plan working day to make the most efficient use of use of sales time•Gaining a clear understanding of customer’ business & requirement.•To prepare presentations, demonstration, proposals & variety of status sales reports.•Advising on forthcoming product developments & discussing special promotions.•Negotiating the terms of an agreement & closing sales.•Resolving customers’ complaints to complaisant.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 700 USD (USD)
Nghề nghiệp Purchasing officer
Ngành nghề Sale
Nội dung công việc find source of supplier from inside country and foreign countries reduce cost of import & Export. Supervise all of Import & Export duties including Import & Export document. Analyst and Report trend of business and market
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Sale
Nội dung công việc 1. Develop and Maintain Relationship with new and exiting customers.2. Work according to the duty assigned by supervisor 3. Cooperate with all department concerned
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 250 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Staff (Mainly Route sales)
Ngành nghề Sale
Nội dung công việc Main Products:Camera Component-Develop and maintain business relationships with mainly for existing customers(Nikkon)(60%)-Visit client and factory with Japanese Manager, sometimes alone by company''s car-Delivery control(10%)-Interpret Vietnamese-Japanese-English(30%)-Do some document tasks
Nơi làm việc Ha Nam  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng