Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 700USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing Manager
Ngành nghề IT
Nội dung công việc To research the market and make the strategy to develop new SNS system for clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Saling electrical parts to Japanese company in Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Quality Control
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Check the quality of chemical production
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp GA&HR
Ngành nghề Logistics
Nội dung công việc Recruitment and office work
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - (USD)
Nghề nghiệp Construction supervisor
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -control and supervise the civil engineering work for georogical surveys and improvement foundation -report about the civil constructions
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương USD600 - 700 (USD)
Nghề nghiệp Sales, business development
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc -Business Development to sale chemicals -visit clients -support delivery
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 700USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Marketing
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Saling the material to local market (approach to new market), research market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000 - 1,300USD (USD)
Nghề nghiệp Business Development Manager
Ngành nghề Logistics,Forwarding
Nội dung công việc • Visit potential customers for new business • Provide customers with quotations • Negotiate the terms of an agreement and close sales • Gather market and customer information and provide feedback on buying trends • Represent your organization at trade exhibitions, events and demonstrations • Identify new markets and business opportunities • Record sales and send copies to the sales office • Review your own sales performance
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 800 - 1,000 (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -sales iron materials -take care of about Japanese Clients -visit clients with Japanese manager at first time. -Report to japanese manager
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500(Net)USD (USD)
Nghề nghiệp 法人営業
Ngành nghề 広告
Nội dung công việc ベトナムに進出している日系企業に対する営業
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng