Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800 - 1,000 (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -sales iron materials -take care of about Japanese Clients -visit clients with Japanese manager at first time. -Report to japanese manager
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500(Net)USD (USD)
Nghề nghiệp 法人営業
Ngành nghề 広告
Nội dung công việc ベトナムに進出している日系企業に対する営業
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Marketing
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Saling material to local market (approach to new market)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD - negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc Sale the service
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000~1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Telecommunication
Nội dung công việc Sale IT service and solutions to Japanese company
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,500USD- (USD)
Nghề nghiệp 法人技術営業
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ベトナム国内にある日系企業への技術営業
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000USD - (USD)
Nghề nghiệp 法人営業
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ベトナム国内にある日系企業への営業
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc sale gizmos for security , for example personal alarm and security camera to local company
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Sale industrial machinery to local company, Provide maintenance with client
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Advertisement
Nội dung công việc getting new local client
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng