Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,000USD - 1,200USD(Negotiable) (USD)
Nghề nghiệp PROCESS ENGINEER
Ngành nghề ENVIRONMENT
Nội dung công việc Designing water treatment equipment, industrial waste water treatment equipment, intake structures, water purification equipment and sanitation for factory and public. Then they give the flow sheet for contact order. When contract order completes making equipment, they go to clients and put or accompany with contract order to put. ※The client is Vietnamese government, public institution, factory which produce food, paper, beverage and textile etc….(the factory which uses large amount of water)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp CORPORATE SALES EXECUTIVE
Ngành nghề TRADING
Nội dung công việc Saling electrical parts to Japanese company in Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - (USD)
Nghề nghiệp CORPORATE SALES
Ngành nghề Service
Nội dung công việc Sale machinery products and service and consulting. ※At first time sales staff will go to existing Japanese clients with Japanese sales staff and assist Japanese sales staff. In the future sales staff will expand the business to local company. There is possibility to be sales manager.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing(Machinery)
Nội dung công việc -New business development to sale products for factories, manufacturing industry, auto shop -To list up their targeting companies and try to make appointments and explain company products -To prepare quotations, debit note and contract -To deliver the products ー自社製品の営業 ー製造業や工場へ訪問し、製品の説明、提案 ー請求書、契約書、見積書などの作成
Nơi làm việc Dong Nai  
Tiền lương 700USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing Manager
Ngành nghề IT
Nội dung công việc To research the market and make the strategy to develop new SNS system for clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Saling electrical parts to Japanese company in Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Quality Control
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Check the quality of chemical production
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp GA&HR
Ngành nghề Logistics
Nội dung công việc Recruitment and office work
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - (USD)
Nghề nghiệp Construction supervisor
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -control and supervise the civil engineering work for georogical surveys and improvement foundation -report about the civil constructions
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương USD600 - 700 (USD)
Nghề nghiệp Sales, business development
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc -Business Development to sale chemicals -visit clients -support delivery
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng