Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương asic USD400+Commission (USD)
Nghề nghiệp Sales Staff(Korean speaker)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *Develop new Korean clients to sell their products
Nơi làm việc  
Tiền lương asic USD400+Commission (USD)
Nghề nghiệp Sales staff
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *Sales activities to local and interanational customers *Develop new clients and care old clients
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 650 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Sales staff
Ngành nghề Trading(Feeds and Grains)
Nội dung công việc *trading operation to import Feeds(grass-fed etc)from North America and Grains from Japan to sell to the clients in Vietnam and to export Feeds and Grains which is made in Vietnam to Japan and other countries. 90%import,10%export *analyze the demand trends of domestic clients then operate to sales activity,placing order,check cargoes and delivery situations to the factories. *Business trip in Vietnam and oversea
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager
Ngành nghề Sales and Marketing Industrial Goods
Nội dung công việc - There are 2 sales executive in office - Manage the 2 staffs and report to Japanese GD - Address to complain from customers - Business development to South Vietnamese market mainly apparel, sewing industrial company - Approach and explain products for customers - Support to delivery and set up machines
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 550USD (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Communicator -translation
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 800 (USD)
Nghề nghiệp Java system engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc - Java programing - management to Team - create design - create test cases
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp sales Industrial park
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc -sales for factory and rental factory -sales about construction of factory and warehouse -marketing about new estate development projects -interpreter in -groundbreaking ceremony -interpreter -Business with Foreign company
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 10000,000VND (USD)
Nghề nghiệp Bagging, and Warehouse Operation Supervisor
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●Storage and collect the cargo ●Manage shipment ●Communicate with clients ●Deal the emergency problems
Nơi làm việc Others  
Tiền lương 4000,000VND (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●General affairs ●Make the documents for foreigner ●Prepare the uniform for the staffs ●HR ●Purchase office stuffs
Nơi làm việc Others  
Tiền lương 500 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Administrative secretary
Ngành nghề Manufacturing(Plastic)
Nội dung công việc *Translate and Interprete between Director and vietnamese staff from japanese to VIetnamese *Assist Director to open the factory in March 2017 *Prepare and Make documents and materials *Work every saturday all day
Nơi làm việc Long An  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng