Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 2,000 (USD)
Nghề nghiệp Quản lý kiểm soát chất lượng
Ngành nghề Sản xuất (Hóa chất & Vật liệu)
Nội dung công việc ◆ Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn công ty ◆ Xử lý các khiếu nại của khách hàng ◆ Lập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm ◆ Phục hồi sản phẩm, chất lượng vật tư và sản phẩm ◆ Quản lý nhân viên
Nơi làm việc Hai Phong  
Tiền lương 2,000 (USD)
Nghề nghiệp HSSE Manager
Ngành nghề Others
Nội dung công việc ◆ Thực hiện mọi hoạt động đào tạo an toàn của công ty ◆ Kiểm soát hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ◆ Xử lý kiểm toán từ các cơ quan Chính phủ cũng như từ các khách hàng về An toàn, Phòng cháy chữa cháy, Môi trường.
Nơi làm việc Hai Phong  
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc HR
Ngành nghề Sản xuất (may mặc)
Nội dung công việc Chịu trách nhiệm về vấn đề nhân sự ◆ Nhiệm vụ C & B ◆ Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên từng yêu cầu của bộ phận ◆ Liên hệ với cơ quan nhân sự ◆ quản lý nhân sự
Nơi làm việc  
Tiền lương Thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc sản xuất
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Chịu trách nhiệm về dây chuyền sản xuất, kế hoạch sản xuất, ngày giao hàng, kiểm soát nhân lực ◆ Thực hiện, kiểm soát và đàm phán kế hoạch sản xuất ◆ Đàm phán ngày giao hàng với khách hàng ◆ Xem lại kết quả sản xuất
Nơi làm việc Bac Ninh  
Tiền lương thỏa thuận (USD)
Nghề nghiệp Giám đốc nhà máy
Ngành nghề Sản xuất (may mặc)
Nội dung công việc ◆ Quản lý và vận hành môi trường nhà máy và nhà xưởng ◆ Làm báo cáo cho HQ ◆ Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch sản xuất và kế hoạch phát triển nhân sự. ◆ Tìm vấn đề và đảm bảo nhân viên đạt được mục tiêu ◆ Đào tạo nhân viên
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,200 - USD (USD)
Nghề nghiệp Accounting Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected -planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses -Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost -manage accounting group -report to director
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 350USD+Commission (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Distribution
Nội dung công việc ・Sales activity of Mitsubishi Forklift Trucks to Vietnamese(65%) and Japanese clients(35%), Manufacturing(75%),Logistics (25%) ・At first visit Vietnamese clients with Vietnamese manager, then visit VN clients by him/herself. Next step is visiting JP clients with JP ,manager. At last visit JP clients by him/herself. The final goal is visiting a Japanese who in charge
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500 - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Finance Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ・Manage Investment,funds,cash flow ・Manage Finance section
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 700 - USD (USD)
Nghề nghiệp IT Sales Executive
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc 'Sales activities to Japanese clients as follows.                1.support to install and operate and customize the software 2.offshore projects 3.IT engineer staffing services
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương - 550 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter and translator
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -work in Korean company -support to Japanese engineer -go to office by themselves -working as temporary staff( 6months) -working in VSIP1 Binh Duong
Nơi làm việc Binh Duong  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng