Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 10000,000VND (USD)
Nghề nghiệp Bagging, and Warehouse Operation Supervisor
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●Storage and collect the cargo ●Manage shipment ●Communicate with clients ●Deal the emergency problems
Nơi làm việc Others  
Tiền lương 4000,000VND (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Secret
Nội dung công việc ●General affairs ●Make the documents for foreigner ●Prepare the uniform for the staffs ●HR ●Purchase office stuffs
Nơi làm việc Others  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale products for Japanese company with Japanese ●Expand the market to local ●Make the business plan for local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale industrial machine ●Provide maintenance service
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 450 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Sale Industrial machine’s and construction machine’s rental service to local construction companies
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Translate manual ●Interpreter for Japanese ●Support for Japanese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Administrative secretary
Ngành nghề Manufacturing(Plastic)
Nội dung công việc *Translate and Interprete between Director and vietnamese staff from japanese to VIetnamese *Assist Director to open the factory in March 2017 *Prepare and Make documents and materials *Work every saturday all day
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 600 - 700 USD (USD)
Nghề nghiệp logistic center assistant manager
Ngành nghề Retailer
Nội dung công việc *manage the MSV logistics center(figure out and analyze, improve the current circumstance *make plans the procedure of logistics that the number of shops is expanded .
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương 300USD~350USD (USD)
Nghề nghiệp logistics centre staff
Ngành nghề Retailer
Nội dung công việc -manage the outsourcing delivery company-manage the outsourcing delivery company -operate sales order based on orders from each shops -control inventories correctly
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc First visit Japanese clients with Japanese, after that sale their service to local market
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng