Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 450 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Sale Industrial machine’s and construction machine’s rental service to local construction companies
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Translate manual ●Interpreter for Japanese ●Support for Japanese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Administrative secretary
Ngành nghề Manufacturing(Plastic)
Nội dung công việc *Translate and Interprete between Director and vietnamese staff from japanese to VIetnamese *Assist Director to open the factory in March 2017 *Prepare and Make documents and materials *Work every saturday all day
Nơi làm việc Long An  
Tiền lương 600 - 700 USD (USD)
Nghề nghiệp logistic center assistant manager
Ngành nghề Retailer
Nội dung công việc *manage the MSV logistics center(figure out and analyze, improve the current circumstance *make plans the procedure of logistics that the number of shops is expanded .
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương 300USD~350USD (USD)
Nghề nghiệp logistics centre staff
Ngành nghề Retailer
Nội dung công việc -manage the outsourcing delivery company-manage the outsourcing delivery company -operate sales order based on orders from each shops -control inventories correctly
Nơi làm việc Binh Duong  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc First visit Japanese clients with Japanese, after that sale their service to local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,200 - 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Operation Manager
Ngành nghề Logistics
Nội dung công việc -manage several sections, air freight, sea freight, Domestic logistics teams. -Report line to general Director
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 800USD - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp SALES
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Sale the industrial products for local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp System Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -design and develop the system -manage the project
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500-2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales (Japanese Native)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc IT・ソフトウェア関連企業での営業職 -主に日系企業クライアントに対するシステムソリューションやソフトウェア開発の提案営業 -日系企業クライアントは、製造業で生産管理や調達などのエンタープライズパッケージの販売がメインです。 -既存顧客から新規顧客へのアプローチを実施いただきます。
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng