Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 400 (USD)
Nghề nghiệp Graphic designer
Ngành nghề Game, Social Media
Nội dung công việc Create avatars for use in 2D game applications
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 550USD (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Communicator -translation
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 800 (USD)
Nghề nghiệp Java system engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc - Java programing - management to Team - create design - create test cases
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp sales Industrial park
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc -sales for factory and rental factory -sales about construction of factory and warehouse -marketing about new estate development projects -interpreter in -groundbreaking ceremony -interpreter -Business with Foreign company
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,200 - 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Operation Manager
Ngành nghề Logistics
Nội dung công việc -manage several sections, air freight, sea freight, Domestic logistics teams. -Report line to general Director
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp System Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -design and develop the system -manage the project
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 1,500-2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales (Japanese Native)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc IT・ソフトウェア関連企業での営業職 -主に日系企業クライアントに対するシステムソリューションやソフトウェア開発の提案営業 -日系企業クライアントは、製造業で生産管理や調達などのエンタープライズパッケージの販売がメインです。 -既存顧客から新規顧客へのアプローチを実施いただきます。
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 450 - USD (USD)
Nghề nghiệp Director’s administrative secretary
Ngành nghề Trading(Plastic products)
Nội dung công việc -Translate and Interpret between Director , Customr and vietnamese -prepare the materials, support to work for Director -many kinds of tasks, have to manage own working schedules
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 800 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp iOS / Android Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Developing software applications for Japanese/U.S. clients. - Implementing the application in compliance with the equality standards of the company.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 7000,000~10000,000VND (USD)
Nghề nghiệp Soroban,Science Teacher
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - teaching Soroban that calculator for math. - Consult the program, prepare teaching material, teaching tools - Join in training course - Prepare for new school open - Share and show the teaching skill to other teachers. - In charge of other admin task
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng