Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 1,500 - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Finance Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ・Manage Investment,funds,cash flow ・Manage Finance section
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 700 - USD (USD)
Nghề nghiệp IT Sales Executive
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc 'Sales activities to Japanese clients as follows.                1.support to install and operate and customize the software 2.offshore projects 3.IT engineer staffing services
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -interpretation and translation between JP,EN and VN -MTG with Japanese staff -MTG with other country staff
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp QC/Inspection staff
Ngành nghề Manufacturing (Metal,Plastic)
Nội dung công việc *Control quality, Inspect products at some pertnar factories in Dong nai, Binh Duong etc. *Main office is in D1.Go to factories by taxi or car,
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300 - 350USD (USD)
Nghề nghiệp New store development staff
Ngành nghề Distribution & Retail
Nội dung công việc *Operate to develop new properties *Find new properties to launch new stores *Negotiate with landlords
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 500 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales assistant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *Call landlords of expensive condominium and negotiate deal with them *Translate and communicate between Japanese Sales and Landlords *Take Japanese customers to look rooms with Japanese sales staff
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 600USD~700USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese speaking Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc - Sales activities for Japanese company in Ho Chi Minh city and industrial estate around here - New business development
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 2,000 (USD)
Nghề nghiệp Bridge SE
Ngành nghề IT & Software
Nội dung công việc - Project management about web development, apps development and some project as bridge SE - Communicate with Japanese head office project delivery, specification and progress - Direct development, specification, delivery and some request from Japan to Vietnamese developer - To manage some project and member in parallel
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales executive
Ngành nghề Trading(Plastics)
Nội dung công việc *purchase plastics raw materials from overseas(Japan/China/US etc) and sell them to the company which manufacture plastic molding in Vietnam *maintenance existing clients, develop new businesses in the future.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400~450USD (USD)
Nghề nghiệp Sales assistant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc *arrange the exporting delivery schedules and make shipping documents *contact with HQ in Japan *have some paperwork 
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng