Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 300 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Sale
Nội dung công việc 1. Develop and Maintain Relationship with new and exiting customers.2. Work according to the duty assigned by supervisor 3. Cooperate with all department concerned
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter (R&D) PASAP
Ngành nghề Service
Nội dung công việc "• Handle interpretation for meeting and document translation • Control document • Handle interpretation for TV Conference with Headquarter Office in Japan • Handle other jobs tasks as assigned"
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 300 - 450 USD (USD)
Nghề nghiệp accounting
Ngành nghề Accounting
Nội dung công việc 1. Prepare all account document.2. Invoice/ Bill/ Receipt document related.3. Monthly account report.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 400 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter Japanese speaking
Ngành nghề Service
Nội dung công việc To provide routine support to Production line all any concern section.- Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line- Translate / Interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & quality.- Coordinate between local staffs & Japanese to support in functional term. - To be the channel of communication between Trail and foreigners by support regarding the language i.e. translate the document from Thai to another languages, including translate the dialogue of conversation in meeting or special events in addition, coordinate with the government office for supporting the foreigners is a must.- Other routine shall be assign by Supervise.- Shall be work with Team player.
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng