Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Web Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -Create and develop the web site based on client’s request -Meet the client and hear the request -Manage the progress
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp General Affair Staff
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese person to communicate with partner company ●Translate manual ●Communicate with Tax agency, labor office if it is necessary ●Manage the documents related to company ●Purchasing office stuffs ●The stuffs as request by Japanese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700 (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Interpret and translate ●Support for founding company ●Receiving phone call ●Planning ●Marketing ●Assist Japanese persons
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Logistic Sales
Ngành nghề Logistic
Nội dung công việc ●Get new clients to provide the logistic solutions and service ●Follow up the existing clients ※Client is Japanese company
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT communicator
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Translate document and material ●Interpreting in MTG ●Arrange the schedule with client in Japan ●Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Japanese Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese technician in the factory ●Interpret for Japanese GD ●Translate manual
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control SA
Ngành nghề Production Control SA
Nội dung công việc -Manage manpower -Manage production plan -Manage delivery time -Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 900USD (USD)
Nghề nghiệp IT developer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Develop Android & iOS application ●Develop UI/UX ●Test application ●Design application from basic design ●Test application ●Report to the progress and quality
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control Supervisor
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Make and follow the production plan based on the order from oversea. ●Manage the stock and manpower to keep delivery time ●Manage the delivery time ●Communicate with sales department in HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp HSSE Supervisor
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Supervise working place ●Operate and improve company standard ●Operate people to observe the law ● Observe working people and improve working environment ●Manage, evaluate and analyze the risk ●Support Japanese GD <In the future….> ●Manage GA, HR and accountant ●Train staff
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng