Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 500USD (USD)
Nghề nghiệp Reception
Ngành nghề Medical
Nội dung công việc ・Communicate with customer s ・Attend the customers ・Deal the reception operation ・Manage the customer documents ・Respond to customer's needs ・Whatever ordered by director
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Customer Support& Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret and guide around facotry when Korean client visit ●Translate clients' documents ●Responsible for Korean client ●Response client's requests and questions ●Support other department related to Korean clients ●Others jobs in QA department
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp SALE CONTROL STAFF
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Calculation of production cost (for present & new products) ●Take care of present customers ●Project Management
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Purchasing Manager
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc ●Purchase material, expendables, facilities and service lower cost ●Communicate with supplier ●Making the purchasing report for Japanese GD ●checking order sheet and getting estimate which subordinate bring ●Order staff efficiently and manage them
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Electrical Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Put switchboard and electrical equipment in the building ●Put the electrical wiring in the building ●Provide the maintenance service constantly ●Communicate with Japanese clients and get request correctly
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpreting for Japanese and translating material ●Ordering production and manage the delivery time and stock ●Make invoice and material ●customer care
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000 - 1,400 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc - Assistant of Real estate development project / accounting - Management of cash flow - Making document - Supporting of various negotiation
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp WAREHOUSE MANAGEMENT SUPERVISOR
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sorting out production and material ●Preparing for exporting ●Manage the shipping and receiving ●Managing stock ●Deliver the production and material to each department ●Make inventory sheet
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -Sale the industrial tape for local market(the company related to manufacturing and plant ) -Expand their market in local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale the machinery, machine tools and engineering service to local markets ●Make the strategy to sale their production
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng