Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 応相談 (USD)
Nghề nghiệp IT マネジメント
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆工場内での社内ネットワークの開発、管理業務 ◆トラブルシューティング業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500~900USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator/通訳&翻訳業務
Ngành nghề Manufacturing /製造業
Nội dung công việc ●Interpretation for the Japanese ◆通訳業務 ●Translation of documents ◆書類の翻訳業務 ● Technical Support of the safety, quality, maintenance, KAIZEN activities ◆安全、品質管理、改善運動のサポート ●Support of the trainings for the staffs and operators ◆スタッフ教育のサポート ●Administrative office work (data processing, hotel reservation, transportation arrangement etc.) ◆事務仕事(データ入力や出張者のホテル予約、通勤バスのアレンジ等)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 850USD~1,100USD※Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Plant Engineering& Interpreter/エンジニア&通訳
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Operating industrial waste incineration power generation facility ◆Maintaining industrial waste incineration power generation facility ◆Interpreting for Japanese technician ※Having training ◆産業廃棄物償却発電施設の運営及び保全業務 ◆日本語通訳業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD~3,000USD (USD)
Nghề nghiệp Legal Consultant/リーガルコンサルタント
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Consult our Group in Vietnam ◆Making and reviewing contract ◆Providing legal advice for M&A, founding new company and leaving ◆Consulting compliance for our Group in Vietnam ◆Collecting and share information related to Vietnamese law ◆Managing Intellectual Property ◆Reporting to Thailand ◆在ベトナムグループ会社の法務相談、契約作成・レビュー; ◆日本本社からベトナムに対する会社設立、M&A, 撤退等への法的アドバイス; ◆在ベトナムグループ会社へのコンプライアンス教育、相談対応; ◆ベトナム関連法令の情報収集と展開; ◆ベトナムにおける知財関連業務(主として模倣品対応) ◆統括先のタイへの報告業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp HR
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc Recruitment and manage of human resources
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng