Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 700USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp HR STAFF/人事スタッフ
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆スタッフの採用 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp Service Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Work in Technical department, business planning and report for Director by week, month. ◆Generate technical activities to achieve company sales targets and increase company's profitability and growth. ◆Provide demo presentation/consultation, technical solutions to meet customer's needs
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 450USD~700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Support
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Making quotation ◆Negotiating contract with customer ◆Follow orders and handle problem ◆Check and manage order and follow up the shipment ◆Make contract ◆Support other relevant tasks
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 450USD~700USD(Negotiable) (USD)
Nghề nghiệp SALES ENGINEER
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Finding potential candidates ◆Making strong relationship with existing clients ◆Making report ◆Generate sales activities to achieve company sales targets and increase company's profitability and growth. ◆Provide demo presentation/consultation, technical solutions to meet customer's needs.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,400USD (USD)
Nghề nghiệp General Manager
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆General Affair task ◆HR task ◆Basic Accounting task ◆Office Management
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Customer Support
Ngành nghề Others
Nội dung công việc ●Translate documents and manual ●Manage the progress ●Operate the translating system ●Interpret for client and Japanese staff ●Responsible for Making good relationship with client in Vietnam ●Responsible for supporting task related to Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting Japanese ◆Interpreting and translating documents ◆General affair task
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD~1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Sales Staff
Ngành nghề Transportation, Logistics & Warehouse
Nội dung công việc ◆Sustain good relaionship with existing clients. ◆Finding new potential clients ◆Reporting to Japanese director ◆Managing staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Application Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting CAD operation. ◆Responsibe for information system&infrastructure operations ◆System management operations. ◆Team Managiment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp CAD SENIOR ENGINEER
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Designing steel for clients in Japan ◆Getting clients' requirement
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng