Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp 【新卒歓迎】日本語通訳
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆現場及び会議での通訳業務 ◆技術資料の翻訳 ◆日本人スタッフのサポート業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,200USD (USD)
Nghề nghiệp 資材調達
Ngành nghề Manufacturing(Apparels)
Nội dung công việc ◆生産計画/納期計画の立案/提案 ◆オーダー管理業務 ◆生産管理/納期管理業務 ◆価格交渉業務 ◆協力工場との交渉業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp 品質管理
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆サンプルや製品の品質管理 ◆生産プロセスの確認 ◆トラブルシューティング業務 ◆不良品の原因分析、不良品の削減/改善業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Network & Infrastructure Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Construct/Design both of internal and external Network ◆Manage/Maintain network server ◆Set up computer and install software such as CAD, CAM etc ◆Troubleshooting task (Find bug, analyze cause etc) ◆Manage project (Make/Manage plan, Control process etc)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp IT SOLUTION SALES EXECUTIVE
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Finding potential clients and maintain existing customer relationship ◆Provide CAD/CAM/CAE solutions ◆Selling CAD/CAM/CAE software and training service ◆Develop and recommend creative marketing strategies to improve sales volume and profit forecasts to meet business goals ◆Provide consultation to clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000USD~ (USD)
Nghề nghiệp Deputy Factory Chief
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Overall manage production lines and other lines ◆Create and make guideline to develop basement/internal rule/working condition for all departments to handling daily job effectively to achieve company, group and division target ◆Enhance management skill for manager, assistant manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000USD~ (USD)
Nghề nghiệp Deputy Factory Chief
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Overall manage production lines and other lines ◆Create and make guideline to develop basement/internal rule/working condition for all departments to handling daily job effectively to achieve company, group and division target ◆Enhance management skill for manager, assistant manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400~450USD (USD)
Nghề nghiệp 【NEW GRADUATES】Technical Sales Marketing
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit sub dealers to ... ・Collect the data ・Listen to the situation ・Provide technical consultation ・Present/Update prodcuts information ・Handle complaints and inqury with sub dealers ◆Visit dealers' client with dealers
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~2,500USD(NET) (USD)
Nghề nghiệp 法人営業スタッフ
Ngành nghề 商社
Nội dung công việc ◆プラスチック、樹脂系商品の法人営業 ※主な顧客はベトナム北部の日系製造業 ※既存の顧客への深耕営業がメインとなります ◆顧客との関係構築、顧客へのヒアリング業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp 翻訳スタッフ
Ngành nghề 出版
Nội dung công việc ◆ニュース記事の翻訳(英語→日本語) ◆翻訳の校閲業務 ※適正によっては取材も可能
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng