Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp 【New Set up company】Sales Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit distributors to provide sales advice, technical consultation and updated information ◆Sales support for distributors ◆Update new products' information and competitors information ◆Visit existing clients to catch the latest market information and their requests ◆Collaborate with SNG HQ ※Products: Cutting tools (Insert Grade, Milling Cutter, Endmill, Drill...) and Carbide materials
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Order Control Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Order material for textile via system ◆Control order to make production process smoothly ◆Be a window among clinets, suppliers and factories ◆Control/Track delivery date and report to client ◆Find out/analyze problem and report to client and factory side ◆Make monthly report ◆Any other task assigned
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Japan desk staff cum Consultant
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc ◆Integrity checking between Japanese-Vietnamese ◆Coordinate each department to work smoothly ◆Make Visa/WP application for Japnaese clients ◆Handle questions from JETRO, Japanese clients ◆Translate documents
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Office Manager
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc Accounting Task ◆Review,Manage,Report contracts with suppliers and accounting documents such as VAT,salary, insurance monthly. ◆Review monthly payment for office rental, taxi, water, network, delivery service etc ◆Calculate PIT monthly and quorterly ◆Declare and Taxpay PIT,VAT,FCT and corporate tax quorterly ◆Handle audit ◆Make payment ◆Communicate with local government officials and local tax bureau ◆Make liquidation and HOM for customers ◆Manage,Track the payment/cashflow and balance Admin and HR Task ◆Manage attendance ◆Make and Review labor contracts ◆Booking hotel, air tickets for business trip ◆Make application of documents for foreigner such as WP, residence card, invitation letter ◆Handle license matter
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương từ 600 USD (theo thương lượng) (USD)
Nghề nghiệp Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí
Ngành nghề *
Nội dung công việc ◆ Phát triển bản vẽ từ tổng công ty bên Nhật liên quan đến hệ thông dây chuyền, băng tải công nghiệp cho các công ty sản xuất ◆ Liên hệ và trao đổi với phía bên Nhật để nắm được yêu cầu và tiến hành triển khai ◆ Phần mềm sử dụng chính: CADPAC ◆ Đào tạo tại Nhật trong 3 tháng
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD (USD)
Nghề nghiệp 【Fresh Graduates】Customer Support
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ■Support sales activity to existing customers ■Making purchasing document, quotation for Sales staff ■Input the customer information to database
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí
Ngành nghề Cơ Khí
Nội dung công việc ◆ Phát triển bản vẽ từ tổng công ty bên Nhật liên quan đến hệ thông dây chuyền, băng tải công nghiệp cho các công ty sản xuất ◆ Liên hệ và trao đổi với phía bên Nhật để nắm được yêu cầu và tiến hành triển khai ◆ Phần mềm sử dụng chính: CADPAC ◆ Đào tạo tại Nhật trong 3 tháng
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,500USD (USD)
Nghề nghiệp BrSE
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Responsible for setting up operating ERP Development Team ◆Design SAP system ◆Be bridge between engineers and Japan HQ ◆Translate specification ◆Create team and manage team ◆Ensure product quality
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp QA Engineer
Ngành nghề QA Engineer
Nội dung công việc ◆Quality Assurance for measurement equipment in Japanese manufacturing companies. ◆Go to clients to get measurement equipment and bring back them to office to correct the standard. ◆Make sure standard quality ◆Collaborate with Sales to provide service smoothly
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000~2,500USD (USD)
Nghề nghiệp マテリアルコントロールスタッフ
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆材料および付属品の品質管理及び数量管理 ◆生産計画及び購買計画の立案 ◆在庫管理及び材料の有効期限の管理 ◆適切な在庫量を確保し、材料不足の防止 ◆サプライヤーとの調整業務 ◆材料管理状況の分析 ◆製造部門との連携業
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng