Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 450USD~700USD(Negotiable) (USD)
Nghề nghiệp SALES ENGINEER
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Finding potential candidates ◆Making strong relationship with existing clients ◆Making report ◆Generate sales activities to achieve company sales targets and increase company's profitability and growth. ◆Provide demo presentation/consultation, technical solutions to meet customer's needs.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,400USD (USD)
Nghề nghiệp General Manager
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆General Affair task ◆HR task ◆Basic Accounting task ◆Office Management
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Customer Support
Ngành nghề Others
Nội dung công việc ●Translate documents and manual ●Manage the progress ●Operate the translating system ●Interpret for client and Japanese staff ●Responsible for Making good relationship with client in Vietnam ●Responsible for supporting task related to Vietnam
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting Japanese ◆Interpreting and translating documents ◆General affair task
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD~1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Sales Staff
Ngành nghề Transportation, Logistics & Warehouse
Nội dung công việc ◆Sustain good relaionship with existing clients. ◆Finding new potential clients ◆Reporting to Japanese director ◆Managing staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Application Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Supporting CAD operation. ◆Responsibe for information system&infrastructure operations ◆System management operations. ◆Team Managiment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp CAD SENIOR ENGINEER
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Designing steel for clients in Japan ◆Getting clients' requirement
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp FIELD SALES STAFF
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Finding new destributer ◆Consult, introduce products ◆Take care of and support Retailers/sales display, sales plan and check the result ◆Make direction to distributors how to sell. ◆Collect market information. ◆Make the relationship with new retailers to sell the product. ◆Research competitors
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp WEB DESIGNER
Ngành nghề WEB DESIGNER
Nội dung công việc ◆Updating HP and FB ◆Edting HP to attract the customers ◆Making marketing plan with sales team
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp Service Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Caring existing customer ◆Providing mentainance service ◆Train the staff in distributer
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng