Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 700USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc Responsible for Interpreting and Translating ◆Interpretation in meeting and on workshop ◆Translate technical documents ◆Support for Japanese staff, clients and suppliers
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing Assistant Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Brand Management ◆ PR articles,communication management, website management, online channel management ◆Advertisement product, channel arrangement ◆Event planning and management ◆Coordinate activities with other department ◆Improve and develop marketing function in the company for business expansion ◆Keep communicate with owners and management team
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng