Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 200 - 300 USD (USD)
Nghề nghiệp Reception
Ngành nghề Service
Nội dung công việc - Arrange service for reserve and walk-in customer- Arrange and confirm appointment with customer*There are 6 shifts Morning Shift: 8:00AM - 5:00PM Afternoon Shift: 1:00PM - 10:00PM Night Shift: 3:30PM - 0:30AM (or -2:00AM) etc.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 350 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter (Permanent)
Ngành nghề Service
Nội dung công việc Translate document and support QC member when communication with Japanese person.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 300 - 450 USD (USD)
Nghề nghiệp Mechanical Design and Estimation Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc The role is to design and make quotation of factory mechanical system such as HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), plumbing, steam, fire protection and air compressor system.Such as write specifications, prepare datasheets and design philosophies, produce technical calculations and Quantity survey.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 200 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Manager
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc sales and mark
Nơi làm việc Hanoi Ho Chi Minh City  
Tiền lương 200 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing Staff
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc cousultant of client
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 500 USD (USD)
Nghề nghiệp HP Position
Ngành nghề Manufacturing(Foods & Medical)
Nội dung công việc Job Description(400)
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng