Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Business Promotion Officer
Ngành nghề Banking and Finance
Nội dung công việc ◆Enghance the business realationshp with exsiting FDI corporate customers ◆Manage each project's coping with the Vietnamese regulation ◆Maintain and enhance sound credit worthiness of loan assets
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD++ (USD)
Nghề nghiệp Sales&Marketing
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Collecte the candidates who want to go to Japan to work ◆Find the potential partners ◆Advataise and promote JAC service ◆Marketing to attract candidates ◆Approach to university, Japanese language school and training center(Trung tan thuc nghiep sinh)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600~700USD++ (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant
Ngành nghề Training&Education
Nội dung công việc ◆Support for sales team ◆Communicate with HQ in China to operate office in Vietnam well. ◆Support for Chinese staff ◆Interpreting and translating ◆General affair task
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~1,000USD++ (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Find potential partners(Japaense language center and training center for thuc nghiep sinh) ◆Collect candidates to send to Japan ◆Marketing ◆Communicate the clients from Japan HQ ◆Set up the interview for clients ◆Negotiation task and schedule arrangement task for the clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp HSSE
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for maintaining safety, security and working environment. ◆Develop, improve and review the company’s policies and operation. ◆Ensure employees are adequately trained and qualified to perform the work safely ◆Trouble shooting.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Material Control (Import&Export)
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Supervise, operate and manage the warehouse ◆Track the import and export. ◆Manage inventory and arrange cargo layout. ◆Improve warehouse system.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Make production plan based on clients' request ◆Manage amount of production, production schedule and manpower. ◆Supervise production line.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Mechanical or Electrical Engineer
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for producing printed circuit board assembling for automotive and mobile. ◆Responsible for production line and quality of products. ◆Responsible for validation, product design and hearing from client request. ◆Improve quality of production and reduce production cost.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Electrical Equipment Engineer
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for maintanance and troubleshooting for electric equipment in the facotry ◆Safety management ◆Providing new equipment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp IT System or Software Engineer
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc ◆Build, develop and manage,software systems or net work system in the facotries. ◆Link factories in Japan and China to build ISMS, ERP management systems. ◆Monitoring and handle trouble shooting for internal computer system. ◆Monitor and handle internal computer system. ◆Trouble shooting.
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng