Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800 - 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp MD Supervisor
Ngành nghề Apparel
Nội dung công việc ◆Make/Manage production plan ◆Manage production line, quality and delivery date ◆Negotiate with clients ◆Train workers ◆Collaborate with other branches
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Quality Control
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Make sure the quality of products ◆Trouble shooting ◆Handle clients' complain ◆Make quality management report ◆Ensure quality standard to staffs
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 900USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter for GM
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Interpret on work shop and in the meeting ◆Translate technical documents ◆Assistant for General Manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000~1,500USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Assistant Manager
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Responsible for selling men's cosmetic ◆Expand and develop both of GT and MT market. ◆Support distributors to develop distribution of our products ◆Make sustainable relationship with distributors and clients ◆Support Marketing activities and sampling activities ◆Budget control ◆Analyze market and competitors ◆Make Sales strategy , Marketing plan and implement activities ◆Train and manage staffs to motivate them ※Be in charge of North Area'
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp CAD Operating Chief
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Manage CAD Operating staff and assistant staff ◆Design inside and outside structure of house for presentation by CAD ◆Design inside and outside structure of Housing ◆Report to Japanese manager ◆Cooperate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500USD~600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Staff
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆ Visit clients to propose their products such as hinges, handles, knurled screws, eye bolts, packing materials and NC lathes etc ※Target: both of VN companies and Japanese companies ◆Provide technical consultant with clients ◆Get requests from client and handle complains ◆Control/Negotiate delivery date ◆Pricing and make quotation and market information. ◆Report to Japanese manager
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Network & Infrastructure Engineer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Construct/Design both of internal and external Network ◆Manage/Maintain network server ◆Set up computer and install software such as CAD, CAM etc ◆Troubleshooting task (Find bug, analyze cause etc) ◆Manage project (Make/Manage plan, Control process etc)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Coordinator
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ◆Get the clients' request on workshop ◆Provide equipment rental service, construction machine, repairing parts and maintenance service on workshop ◆Pricing and negotiate delivery date ◆Make good relationship with clients ◆Order control and control delivery date
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp MANAGER
Ngành nghề Architecture
Nội dung công việc Responsible for being bridge between local clients and Japanese staffs ◆Give presentation to local clients ◆Get clients; request and share with Japanese staffs ◆Collaborate with Japanese staffs well ◆Operational cooperation based on clients request on workshop ◆Manage project and staffs
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Sales Coordinator
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Sale industrial gas to manufacturing companies ◆Visit existing clients to make sustainable relationship, to get information of clients' situation and get request ◆Visit new clients introduced by sub contractor to introduce their products ◆Accompany with GD to support him and interpret ◆Negotiate delivery plan, delivery date and price with local venders ◆Issue quotation, invoice , contracts and track payment
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng