Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control Supervisor
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Make and follow the production plan based on the order from oversea. ●Manage the stock and manpower to keep delivery time ●Manage the delivery time ●Communicate with sales department in HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp HSSE Supervisor
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Supervise working place ●Operate and improve company standard ●Operate people to observe the law ● Observe working people and improve working environment ●Manage, evaluate and analyze the risk ●Support Japanese GD <In the future….> ●Manage GA, HR and accountant ●Train staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp QA(Manager/Supervisor/Staff)
Ngành nghề Manufacturing(Chemical & Material)
Nội dung công việc ●Keep the quality of products ●Ensure ISO knows all the worker and staff ●Make a report to improve the quality of production ●Deal the complain from the client ●Do the experiment to improve the quality of production
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Provide the maintenance service for clients in north part of Vietnam ●Sale industrial sewing machine for local sewing factory ●Fix sewing machine
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Translate document and material ●Interpreting in MTG ●Arrange the schedule with client in Japan ●Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Control Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1.Calculation of production cost (for present & new products) ●Grips all production processes ●Calculate production cost to make a costing sheet ●Liaison, communication with available suppliers to have correct data for calculation & making quotation ●All sales are recorded 2.Take care of present customers ●Take care of, correspond to present customers to achieve their satisfaction ●Respond customer’s questions about inventory, delivery date; Leadtime ●Handle cost matters (cost down, engineering evaluation…) ●Handle audits (internal & outside audit, online meeting…. ) 3.Project Management ●Control progresses like trial operation, sample submission, in-process investigation, Headquarter’s audits…. 4.Keep working with the Headquarter ●Grips requirements that defined in such document like TS (Requirement for Technical Study), RFT (Request for Tools), which belongs to the management system GEOS being applied by EVN) ●Grips the requirement for samples, molds.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp General Affair Staff
Ngành nghề Service
Nội dung công việc ●Making plan of purchasing and controling the procurement of materials, equipment, stationery, following budget plan ●Manage the working environment in office ● Prepare VISA, working permission and residential card for foreigner ●Make require documents for staff and company ●Anything ordered by general director
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD(Negotiable) (USD)
Nghề nghiệp ★☆★QC MANAGER★☆★
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ● Chịu trách nhiệm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. ● Khắc phục xự cố sản xuất. ● Định kỳ tiến hành kiểm toán khách hàng, nội bộ và kiểm soát quy trình. ● Thiết lập và điều phối hệ thống tiêu chuẩn chất (ISO). ● Lập mục tiêu QA và đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành. ● Đảm bảo các kiểm tra và thủ tục được hiểu chính xác. ● Giải quyết khiếu nại của khách hàng và đo lường các vấn đề kỹ thuật. ● Đào tạo và quản lý nhân viên (khoảng 40 người) ● Thực hiện các báo cáo liên quan đến chất lượng gửi quản lý QC Nhật Bản
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Commercial Sales/ Oversea leader
Ngành nghề Manufacturing (Machine)
Nội dung công việc ●Responsible for commercial part of trading contract. ● Responsible for oversea sales: contact with Oversea Customer to deal with Quotation, PO and Contract. ●Follow PO’s status: delivery time, shipping documents, payment. ●Other requirement from Sales Manager  
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Sales Engineer-Primary equipment
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●To build up the customer network and develop qualified customer (Utility and Industrial). ●To update and share market situation and competitors activities. ●To identify opportunities to achieve sales plan. ●To perform calculation for quotation. ●To perform the contract negotiate and implementation. ●To provide technical and non-technical support and services to customer regarding the use, operation, maintenance of equipment. ●To coordinate with technical engineer to diagnose problem with installed equipment, project manager and site visit. ●Other assignments that the Sales Manager/Director may request from time to time.
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng