Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale products for Japanese company with Japanese ●Expand the market to local ●Make the business plan for local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Developing software for social infrastructure ●Design details design
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Sale industrial machine ●Provide maintenance service
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 450 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Sale Industrial machine’s and construction machine’s rental service to local construction companies
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Translate manual ●Interpreter for Japanese ●Support for Japanese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc First visit Japanese clients with Japanese, after that sale their service to local market
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Electoric Engineering Manager
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc Maintain electrical equipment, fix electrical equipment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 600USD (USD)
Nghề nghiệp Junior accountant
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc Support for CA and accountant (There are 2 accountant staffs)
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Validation
Ngành nghề Manufacturing (Material)
Nội dung công việc • Make new products based on blueprints from Japan • Make the plan to mass produce new products • Make and manage the process to mass produce • Analysis construction equipment, procedure and process and the way to control production and control quality to mass produce new products
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production engineer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc • Produce catheter based on the blueprints from Japan correctly
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng