Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 600USD - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Sanitary equipment design engineer
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Manage the security and quality ●Design the sanitary equipment ●Arrange the schedule and hearing the request from the clients ●Discussing with supplier ●Estimate the cost
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 400 - 800USD+Incentive (USD)
Nghề nghiệp Sales-Online Advertisement
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -Getting new client by phone calling and visiting ※most of clients are Vietnamese, Malaysian and Indonesian -Support existing clients -To hear and find the clients request and embody their idea -Consult how to make their advertisement attractive
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Web Developer
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc -Create and develop the web site based on client’s request -Meet the client and hear the request -Manage the progress
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp General Affair Staff
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese person to communicate with partner company ●Translate manual ●Communicate with Tax agency, labor office if it is necessary ●Manage the documents related to company ●Purchasing office stuffs ●The stuffs as request by Japanese
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 700 (USD)
Nghề nghiệp GA
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Interpret and translate ●Support for founding company ●Receiving phone call ●Planning ●Marketing ●Assist Japanese persons
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Logistic Sales
Ngành nghề Logistic
Nội dung công việc ●Get new clients to provide the logistic solutions and service ●Follow up the existing clients ※Client is Japanese company
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT communicator
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ●Translate document and material ●Interpreting in MTG ●Arrange the schedule with client in Japan ●Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Japanese Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese technician in the factory ●Interpret for Japanese GD ●Translate manual
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control SA
Ngành nghề Production Control SA
Nội dung công việc -Manage manpower -Manage production plan -Manage delivery time -Communicate with HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 900USD (USD)
Nghề nghiệp IT developer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Develop Android & iOS application ●Develop UI/UX ●Test application ●Design application from basic design ●Test application ●Report to the progress and quality
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng