Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 500USD (USD)
Nghề nghiệp 【Fresh Graduates】Customer Support
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ■Support sales activity to existing customers ■Making purchasing document, quotation for Sales staff ■Input the customer information to database
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD (USD)
Nghề nghiệp Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí
Ngành nghề Cơ Khí
Nội dung công việc ◆ Phát triển bản vẽ từ tổng công ty bên Nhật liên quan đến hệ thông dây chuyền, băng tải công nghiệp cho các công ty sản xuất ◆ Liên hệ và trao đổi với phía bên Nhật để nắm được yêu cầu và tiến hành triển khai ◆ Phần mềm sử dụng chính: CADPAC ◆ Đào tạo tại Nhật trong 3 tháng
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,500USD (USD)
Nghề nghiệp BrSE
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Responsible for setting up operating ERP Development Team ◆Design SAP system ◆Be bridge between engineers and Japan HQ ◆Translate specification ◆Create team and manage team ◆Ensure product quality
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp QA Engineer
Ngành nghề QA Engineer
Nội dung công việc ◆Quality Assurance for measurement equipment in Japanese manufacturing companies. ◆Go to clients to get measurement equipment and bring back them to office to correct the standard. ◆Make sure standard quality ◆Collaborate with Sales to provide service smoothly
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,000~2,500USD (USD)
Nghề nghiệp マテリアルコントロールスタッフ
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆材料および付属品の品質管理及び数量管理 ◆生産計画及び購買計画の立案 ◆在庫管理及び材料の有効期限の管理 ◆適切な在庫量を確保し、材料不足の防止 ◆サプライヤーとの調整業務 ◆材料管理状況の分析 ◆製造部門との連携業
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~2,500USD(NET) (USD)
Nghề nghiệp 営業スタッフ
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆自動車部品の営業 ※既存の顧客への営業がメインとなります ◆顧客のニーズに合わせた技術や原価企画の提案 ◆開発部門及び生産部門との調整業務。 ◆量産から納品までのサポート業務 ◆トラブルシューティング業務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp 生産管理
Ngành nghề 商社
Nội dung công việc ◆繊維サンプルの収集、管理 ◆製品及びサンプルの生産管理業務、品質管理業務 ◆納期の管理、調整業務 ◆顧客やサプライヤーとの折衝業務、アテンド、ヒアリング業務 ◆生産ラインのマネジメント ◆ローカルスタッフのマネジメント
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 経験に応じて相談 (USD)
Nghề nghiệp 【本社採用】ベトナム法人社長
Ngành nghề 建設建築
Nội dung công việc ◆会社のマネジメント ◆新規顧客開拓及び既存の顧客との関係構築 ◆市場調査業務 ◆ベトナム進出支援業務 ◆予算作成、管理 ◆事業計画の作成、管理
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 2,500USD(NET) (USD)
Nghề nghiệp 工場長
Ngành nghề 製造業
Nội dung công việc ◆工場全体の管理業務(目標の設定、組織作り、トラブルシューティング業務等) ◆生産効率の改善業務、不良品削減業務 ◆工程管理業務及び品質管理業務 ◆ローカルスタッフへの技術指導
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Material Control Staff
Ngành nghề Manufacturing(Automobile)
Nội dung công việc ◆Control quantity and quality of materials and accessories, making the purchasing plan to ensure requirement of production. ◆Monitoring and maintaining current inventory levels, including controlling expiration date of materials. ◆Observe and inspect the production plan and material back order status to keep proper quantity of safety stock to prevent lack of material ◆Observe and inspect the production plan and material back order status to keep proper quantity of safety stock. ◆Promptly report any discrepancies for further processing of other sections in case of material shortage or exceed inventory. ◆Coordinate with suppliers to ensure on-time delivery. ◆Prepare report and analyze data of material control status. ◆Collaborate with production side
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng