Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 800USD (USD)
Nghề nghiệp Business Development Staff
Ngành nghề *
Nội dung công việc ◆Visit construction companies to get information and market trend ◆Introduce our product ◆Collect data and analyze data ◆Create, Conduct, Review business plan to sale our product ◆Find new business chance
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp 【NEW SET UP】Service Engineer
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc ◆Visit distributors to provide sales advice, technical consultation and updated information ◆Sales support for distributors ◆Update new products' information and competitors information ◆Visit existing clients to catch the latest market information and their requests ◆Collaborate with SNG HQ
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp 【NEW SETUP】Secretary
Ngành nghề *
Nội dung công việc ◆Accounting Task ◆Calculate Salary, PIT and Insurance ◆Welcoming customer and customer support ◆Arrange schedule and business trip for Japanese staff ◆Translation/Interpretation ◆Document control and assist to make document ◆Manage office material
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Engineer
Ngành nghề *
Nội dung công việc ◆Provide maintenance service for the car such as sheet metal processing, painting , coating, exchange parts, wash car ◆Provide inspection service ◆Provide technical consultation ◆Troubleshooting
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,100USD (USD)
Nghề nghiệp 【Fresh Graduates】Technical Support Staff
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Provide technical consultation with PCB company ◆Build sustanable relationship with client ◆Listen to clients requests ◆Troubleshooting ※Work inside of clients
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 1,000USD~1,200USD (USD)
Nghề nghiệp QA Assistant Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Make QC process plan based on clients recuirement ◆Ensure the quality of products ◆Analyze defective products and improve production/inspection process ◆Manage 6 staffs ◆Report directly Japanese department representative.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 350USD~500USD (USD)
Nghề nghiệp QA Staff
Ngành nghề QA Staff
Nội dung công việc ◆Analyze defective product and review/improve production process ◆Responsible for quality of materials, parts, production equipment and products ◆Review suppliers qualities ◆Review quality standard ◆Troubleshooting ◆Collaborate with production side ※Others will be discussed in the interview
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 350USD~500USD (USD)
Nghề nghiệp Production Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Improve/Review process and production efficiency ◆Provide maintenance production equipment ◆Supervise and Manage workers ◆Other tasks will be discussed in the interview
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Interpretation on site and in the meeting ◆Translate technical documents
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Marketing
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc Responsible for Sales and Marketing... control machinery, industrial robots, measuring and instrumentation devices, computers, electronic machinery, transport equipment, construction and conduit equipment, fasteners, environmental maintenance equipment, tools, machinery tools, laboratory equipment, and chemicals ◆Visit clients to catch clients request and market trend ◆Provide technical consultation with existing clients ◆Find potential clients ◆Update market information to HQ
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng