Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp HSSE
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for maintaining safety, security and working environment. ◆Develop, improve and review the company’s policies and operation. ◆Ensure employees are adequately trained and qualified to perform the work safely ◆Trouble shooting.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Material Control (Import&Export)
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Supervise, operate and manage the warehouse ◆Track the import and export. ◆Manage inventory and arrange cargo layout. ◆Improve warehouse system.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Production Control
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc ◆Make production plan based on clients' request ◆Manage amount of production, production schedule and manpower. ◆Supervise production line.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp Mechanical or Electrical Engineer
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for producing printed circuit board assembling for automotive and mobile. ◆Responsible for production line and quality of products. ◆Responsible for validation, product design and hearing from client request. ◆Improve quality of production and reduce production cost.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Electrical Equipment Engineer
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for maintanance and troubleshooting for electric equipment in the facotry ◆Safety management ◆Providing new equipment
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp IT System or Software Engineer
Ngành nghề Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Nội dung công việc ◆Build, develop and manage,software systems or net work system in the facotries. ◆Link factories in Japan and China to build ISMS, ERP management systems. ◆Monitoring and handle trouble shooting for internal computer system. ◆Monitor and handle internal computer system. ◆Trouble shooting.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Purchase(Leader Staff/Supervisor/As Manager/Manage
Ngành nghề Manufacturing (Electric)
Nội dung công việc ◆Responsible for finding new qualified supplier,negotiating with suppliers and evaluate suppliers. ◆Prepare purchase orders. ◆Track and monitor delivery and make payment.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~900USD (USD)
Nghề nghiệp 通訳
Ngành nghề サービス業
Nội dung công việc ◆通訳、翻訳業務 ◆日本人駐在員のサポート ◆総務
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 600 - 700USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Engineer
Ngành nghề Trading (Machinery)
Nội dung công việc ◆Expand our industrial products ◆Support distributors. ◆Visit existing clients in north part of Vietnam. ◆Find potential candidates ◆Give the technical consultation to clients.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500~600USD (USD)
Nghề nghiệp Warehouse Control Leader
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Follow up output or result for material control in warehouse process for PCBA. Product ◆Management and adjustment for manpower control in process warehouse operation ◆Solving problem in warehouse operation process and reduce lost in warehouse material process ◆Make knowledge improvement or kaizen activity to production team ◆Good experience of 5S. Activity or analysis of operation job
Nơi làm việc Hung yen  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng