Tìm kiếm tuyển dụng

Tìm kiếm tuyển dụng

Điều kiện tìm kiếm
Từ khóa Job ID
Nghề nghiệp
Địa điểm
Kết quả tìm kiếm

Tiền lương 5.000.000 – 7.000.000 VND (tùy theo kinh nghiệm và năng lực tiếng Nhật) ( (USD)
Nghề nghiệp TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ (CAD & Lập dữ liệu)
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc Sử dụng phần mềm Cad, Cad 3D, NX,… lập các bản vẽ về thiết kế ô tô, kiểm tra dữ liệu.
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 10 → 18 triệu (Tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm) (USD)
Nghề nghiệp Trưởng nhóm dự toán bản vẽ cơ khí
Ngành nghề Overall
Nội dung công việc tính toán nguyên vật liệu, thiết kế
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 900USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator/通訳&翻訳業務
Ngành nghề Food/食品
Nội dung công việc ◆Supporting Japanese ◆Supervising the staff and coaching the staff ◆Interpreting and translating documents ◆General affair task
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương ~650USD (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Translator/通訳&翻訳業務
Ngành nghề Manufacturing /製造業
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese staff in the factory ●Translate manual ●Support for Japanese staff
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500 - 900USD (USD)
Nghề nghiệp Technical Assistant
Ngành nghề Textile
Nội dung công việc ●Supporting for making the production plan, managing shipping and controling quality of products ●Coaching local staffs in OEM factory ●Taking care of client and Japanese people who comes from Japan ●Translating and interpreting
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 700-800USD (USD)
Nghề nghiệp PRODUCTION CONTROL/生産管理
Ngành nghề Manufacturing(Others)
Nội dung công việc ◆Planning and managing process of mold making ◆Control manpower ◆Control shipping and delivery date ◆Being the bridge between Japanese director and local staff <日本語> ◆金型製造におけるプロセスのマネジメント ◆人材の管理、育成 ◆納期の管理 ◆日本人とローカルスタッフの架け橋
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Tiền lương 応相談 (USD)
Nghề nghiệp 設計リーダー
Ngành nghề サービス業
Nội dung công việc ◆日本向け住宅の設計 ◆進捗の管理 ◆日本本社とコミュニケーションをとり、業務を円滑に進める ◆チームのマネジメント
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 応相談 (USD)
Nghề nghiệp ブリッジシステムエンジニア(日本勤務もあり)
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆日本本社とのやり取り ◆顧客の要望のヒアリング ◆顧客の要望に基づき、仕様書のを作成 ◆プロジェクトの進捗管理 ◆能力によっては日本勤務もあり
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương 500-700 (USD)
Nghề nghiệp 営業
Ngành nghề サービス業
Nội dung công việc ◆ローカル企業及び日系企業に対するソリューション営業
Nơi làm việc Hanoi  
Tiền lương
Nghề nghiệp HR MANGER/HRマネージャー
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆採用業務 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Nơi làm việc Hanoi  

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng