Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary 2,000 (USD)
Occupation Quản lý kiểm soát sản xuất
Business Overall
Job detail ◆ Lập và kiểm soát kế hoạch sản xuất cho công ty ◆ Hợp tác với bộ phận sản xuất và bộ phận thu mua ◆ Thiết lập dây chuyền sản xuất ◆ Giảm sản phẩm bị lỗi ◆ Cập nhật dữ liệu cho báo cáo sản xuất & phân tích báo cáo ◆ Quản lý nhân viên
Location Hai Phong  
Salary 2,000 (USD)
Occupation Giám đốc sản xuất
Business Sản xuất (Hóa chất & Vật liệu)
Job detail ◆ Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch sản xuất cho từng sản phẩm ◆ Bố trí nguồn nhân lực phù hợp cho kế hoạch sản xuất và đào tạo công nhân ◆ Đảm bảo và theo dõi 5S, sự an toàn của bộ phận sản xuất ◆ Cải tiến các hoạt động (5S, Kaizen vv) và chất lượng sản phẩm ◆ Quản lý nhân viên trong bộ phận sản xuất
Location Hai Phong  
Salary 2,000 (USD)
Occupation Quản Lý thu mua
Business Sản xuất (Hóa chất & Vật liệu)
Job detail ◆ Nghiên cứu và phân tích các điều kiện và cơ hội thị trường. ◆ Xây dựng và duy trì các mối quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cải tiến liên tục trong quá trình tìm nguồn cung ứng. ◆ Thương lượng giá cả ◆ Kiểm soát chứng khoán và xuất / nhập khẩu ◆ Theo dõi ngày giao hàng
Location Hai Phong  
Salary 800~1,000 (USD)
Occupation Sales Executives
Business Thương mại
Job detail ◆ Chịu trách nhiệm bán hóa chất, nhựa, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử, bộ phận OA .... ◆ Tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại ◆ Đàm phán giá và điều kiện giao dịch với nhà cung cấp ◆ Phát triển kinh doanh ◆ Đào tạo nhân viên
Location Hanoi  
Salary 2,000 (USD)
Occupation Quản lý kiểm soát chất lượng
Business Sản xuất (Hóa chất & Vật liệu)
Job detail ◆ Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn công ty ◆ Xử lý các khiếu nại của khách hàng ◆ Lập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm ◆ Phục hồi sản phẩm, chất lượng vật tư và sản phẩm ◆ Quản lý nhân viên
Location Hai Phong  
Salary 2,000 (USD)
Occupation HSSE Manager
Business Others
Job detail ◆ Thực hiện mọi hoạt động đào tạo an toàn của công ty ◆ Kiểm soát hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ◆ Xử lý kiểm toán từ các cơ quan Chính phủ cũng như từ các khách hàng về An toàn, Phòng cháy chữa cháy, Môi trường.
Location Hai Phong  
Salary 800~1,000 (USD)
Occupation QA/QC Manager
Business Sản Xuất
Job detail ● Chịu trách nhiệm về năng suất và cải thiện chất lượng ● Giải quyết vấn đề sản xuất khi xảy ra lỗi sai ● Thực hiện kiểm toán định kỳ của khách hàng, Kiểm toán nội bộ, Kiểm tra quy trình ● Thiết lập các mục tiêu tuân thủ QA, tiêu chuẩn hệ thống chất lượng (ISO) và đảm bảo rằng các đạt được mục tiêu
Location Hai Phong  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Trợ lý tuyển dụng
Business Sản xuất (ô tô )
Job detail ◆ Đào tạo ・ Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng nghiệp khác về kỹ năng tuyển dụng, kiến ​​thức và phương pháp tuyển dụng ◆ Tuyển dụng Mangaerment ・ Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty. ・ Xây dựng và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết. ・ Phỏng vấn các ứng cử viên tiềm năng và bổ nhiệm nhân viên thích hợp trong các phòng ban có liên quan. ・Đảm bảo rằng các nhu cầu nhân sự được đáp ứng và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi. ◆ Xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng ・ Giám sát các quy trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả các vị trí tuyển dụng bên trong và bên ngoài. ◆ Tuân thủ / Hành vi gian lận ・ Thực hiện và tuân thủ các chính sách của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm, không tham nhũng. ◆ Ngân sách ・ Chỉ đạo, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. ◆ An toàn Manamgement ・ Kiểm soát và thực hiện mọi chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy trong phòng tuyển dụng
Location Hai Phong  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc HR
Business Sản xuất (may mặc)
Job detail Chịu trách nhiệm về vấn đề nhân sự ◆ Nhiệm vụ C & B ◆ Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên từng yêu cầu của bộ phận ◆ Liên hệ với cơ quan nhân sự ◆ quản lý nhân sự
Location  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc sản xuất
Business Overall
Job detail Chịu trách nhiệm về dây chuyền sản xuất, kế hoạch sản xuất, ngày giao hàng, kiểm soát nhân lực ◆ Thực hiện, kiểm soát và đàm phán kế hoạch sản xuất ◆ Đàm phán ngày giao hàng với khách hàng ◆ Xem lại kết quả sản xuất
Location Bac Ninh  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search