Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary 1,500USD +++ (USD)
Occupation Secretary
Business Overall
Job detail Discuss in the interview
Location  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Trợ lý tuyển dụng
Business Sản xuất (ô tô )
Job detail ◆ Đào tạo ・ Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng nghiệp khác về kỹ năng tuyển dụng, kiến ​​thức và phương pháp tuyển dụng ◆ Tuyển dụng Mangaerment ・ Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty. ・ Xây dựng và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết. ・ Phỏng vấn các ứng cử viên tiềm năng và bổ nhiệm nhân viên thích hợp trong các phòng ban có liên quan. ・Đảm bảo rằng các nhu cầu nhân sự được đáp ứng và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi. ◆ Xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng ・ Giám sát các quy trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả các vị trí tuyển dụng bên trong và bên ngoài. ◆ Tuân thủ / Hành vi gian lận ・ Thực hiện và tuân thủ các chính sách của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm, không tham nhũng. ◆ Ngân sách ・ Chỉ đạo, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. ◆ An toàn Manamgement ・ Kiểm soát và thực hiện mọi chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy trong phòng tuyển dụng
Location Hai Phong  
Salary Negotiable (USD)
Occupation Accounting staff
Business Manufacturing
Job detail -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected -planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses -Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost -report to manager
Location Ho Chi Minh City  
Salary 500 - 600USD (USD)
Occupation Accounting
Business Energy
Job detail - Process book keeping and input to accounting software - Prepare VAT, PIT, CIT, FCT and other tax returns - Prepare general accounting entries in order to make financial statements
Location Ho Chi Minh City  
Salary negotiable (USD)
Occupation HR
Business Manufacturing (Material)
Job detail Recruitment and manage of human resources
Location Hanoi  
Salary 650USD (USD)
Occupation Administration in Factory(通訳・翻訳/総務)
Business Manufacturing(Apparels)
Job detail - Interpreter between Japanese Manager and Vietnamese worker - Support to prepare the document such as packing list, trading, exporting in Vietnamese - Book keeping to submit to Accounting outsourcing partner - General affair and Human resource administration in Factory
Location Long An  
Salary 500 - 550 (USD)
Occupation Assistant
Business Plant Engineering
Job detail -Payment, payment voucher, contractual relationship, organize taxes, insurance, and other documents,Filing, creating assist General and administrative expenses related paperwork, such as travel and transportation expenses settlement, organizing, filing Such as VISA acquisition authorities relationship procedures correspondence, related documents created Accommodation reservation -Import and export
Location Ho Chi Minh City  
Salary
Occupation Senior HR
Business HR
Job detail - Manage overall HR functions; recruitment, employment and employment contracts- Manage payroll, tax, social security fund, provident fund, compensation and welfare and benefits- Develop and implement HR policies, system & processes in line of company reg
Location Can Tho  
Salary 600 - 900 USD (USD)
Occupation Admin & Reception staff
Business Overall
Job detail -Responsible for administrative and reception tasks-Take care for Japanese membership(Work environment)-Only 2 staffs ( Candidate this position, and 1 Japanese)-Visitor is only Japanese -Mon-Fri,9:00-17:00, Twice Saturday 9:00-17:00 but after 12 AM.
Location Long An  
Salary 450 - 600 USD (USD)
Occupation Accounting staff
Business Accounting
Job detail Basic jobs for accounting,Inputting vouchers payable,Some general affairs,Vietnamese,Either male of female,Monday - Friday(every other Saturday),8:00 - 17:00,Overtime payment will be paid,Age is up to 29,
Location Nha Trang  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search