Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Thiết kế cơ khí
Business Sản xuất điện tử
Job detail Thiết kế đèn trước và đèn sau cho ô tô, xe máy
Location Hanoi  
Salary 500~700USD (USD)
Occupation Asistant
Business Medical, Pharmaceutical, Hospital & Nursing
Job detail ●Supporting Japanese person ●Interpreting and translating ●Adjusitng hearing aid ●Explain how to use hearing aid to customers
Location  
Salary Negotiable (USD)
Occupation Sales Senior Associate
Business Banking,Finance,Securities & Insurance
Job detail ◆Finding potential clients and make a strong relationship. ◆Marketing ◆Draft policy, implementing business promotion strategies, including customer orientation, customer access approach, marketing strategies; advising on policy/plan of customer care. ◆Supervising sales activities of branches, reporting on revenues, profit figures ◆Providing assistance to branches as requested
Location Hanoi  
Salary 400USD~800USD (USD)
Occupation Hỗ trợ Bán hàng và Giao hàng
Business Overall
Job detail ◆ Xử lý hải quan và điều phối đơn đặt hàng ◆ Lập hồ sơ xuất nhập khẩu ◆ Quản lý vận chuyển ◆ Gặp gỡ khách hàng để hỗ trợ bán hàng
Location Hanoi  
Salary
Occupation Nhân viên xuất nhập khẩu
Business Sản xuất điện, điện tử
Job detail ◆ Liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp để xử lý hoạt động xuất nhập khẩu ◆ Xử lý quá trình vận chuyển. ◆ Theo dõi các lô hàng và giao tiếp với khách hàng về tiến trình của lô hàng. ◆ Phối hợp vận chuyển với các đại lý hải quan để thông quan hàng hải. ◆ Cung cấp hậu cần giao hàng hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu. ◆ Chuẩn bị các tài liệu liên quan
Location Hung yen  
Salary
Occupation Nhân viên hành chính ( tạm thời)
Business Sản xuất ô tô
Job detail ◆ Lập bản theo dõi công việc ◆ Làm cơ sở dữ liệu liên quan đến hệ thống thông tin ◆ Quản lý tài liệu ◆ Giao tiếp với người Nhật tại Nhật qua điện thoại ◆ Bất kỳ nhiệm vụ khác theo yêu cầu
Location  
Salary 400USD~600USD (USD)
Occupation Kỹ sư bán hàng
Business Thương mại
Job detail ◆ Cung cấp thiết bị phân tích bảo trì. ◆ Thăm khách hàng, đảm bảo doanh số bán hàng và nhận yêu cầu của khách hàng. ◆ Khắc phục sự cố.
Location  
Salary
Occupation Phiên dịch ( phòng Hành Chính Nhân Sự)
Business Sản xuất điện, điện tử
Job detail •Phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt •Hỗ trợ công việc thư ký cho Tổng Giám Đốc •Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ định của phòng HC/NS. •• Dịch họp giữa người Nhật và người Thái Lan hoặc với người Việt Nam •Dịch tài liệu Nhật Việt, Việt Nhật • Một số công việc theo chỉ định của Tổng giám đốc và GA/HR
Location Hung yen  
Salary 400USD~500USD (USD)
Occupation Trợ lý hành chính
Business Sản xuất điện và điện tử
Job detail ◆ Hành chính tổng hợp ◆ Phiên dịch ◆ Hỗ trợ GD người Nhật ◆ Lập tài liệu ◆ Công việc kế toán cơ bản
Location Hanoi  
Salary ~650USD※ ( Thỏa thuận) (USD)
Occupation Phiên dịch tiếng Nhật
Business Sản xuất ( điện, điện tử)
Job detail ● Dịch cho nhân viên người Nhật trong nhà máy ● Dịch hướng dẫn sử dụng ● Hỗ trợ nhân viên người Nhật
Location Hanoi  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search