Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary 1,500~2,000USD(NET) (USD)
Occupation 【語学力不問!】コーディネーター
Business Overall
Job detail 当社が展開している大学と企業の技術者育成プログラムの管理業務を行っていただきます。 ◆産学連携プログラム全体の運営、管理、調整業務 ◆大学や顧客、パートナーとの打ち合わせ、確認業務 ◆学生向け日本語試験と課題の作成、実施、採点 ◆月間報告書などの資料作成 ◆当社BPOセンターのサポート業務 ◆当社エンジニアへの日本語教育
Location Hanoi  
Salary 2,000USD(NET) (USD)
Occupation 【英語力が活かせる!】法人営業スタッフ
Business IT・通信
Job detail ベトナム北部地域に進出している日系企業に対しての営業を行っていただきます。 社内公用語は100%英語のため、英語力に自信がある方、英語を使って仕事をしたい方にオススメのお仕事です。 <仕事内容> ・ベトナム北部地域の日系企業に対するICTソリューションの提案 ・既存の顧客との関係強化、新規顧客の開拓 ・提案書の作成 ・マーケティング業務 ・ベトナム進出を考えている日系企業のサポート業務
Location Hanoi  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc QC
Business Sản xuất may mặc
Job detail Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và xử lý yêu cầu và khiếu nại của khách hàng ◆ Giám sát nhân viên và công nhân ◆ Đảm bảo chất lượng sản phẩm của mọi người ◆ Xử lý khiếu nại và xử lý sự cố ◆ Hoạt động Kaizen
Location  
Salary ~500USD (USD)
Occupation Phiên dịch tiếng Nhật kiêm thư ký
Business sản xuất may mặc
Job detail ◆ Phiên dịch cho người Nhật đến từ Nhật Bản ◆ Hỗ trợ nhân viên người Nhật ◆ Giải thích và dịch ◆ Hỗ trợ cho các bộ phận khác
Location  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc GA
Business Sản xuất (may mặc)
Job detail Chịu trách nhiệm về công tác quản lý và môi trường làm việc ◆ Quản lý và mua tài liệu trong văn phòng ◆ Quản lý và sắp xếp xe, tủ khóa, quần áo làm việc và các thiết bị trong nhà máy ◆ Xem lại các hợp đồng ◆ Hoạt động CSR ◆ Lập kế hoạch và quản lý hoạt động của công ty
Location  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc HR
Business Sản xuất (may mặc)
Job detail Chịu trách nhiệm về vấn đề nhân sự ◆ Nhiệm vụ C & B ◆ Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên từng yêu cầu của bộ phận ◆ Liên hệ với cơ quan nhân sự ◆ quản lý nhân sự
Location  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc sản xuất
Business Overall
Job detail Chịu trách nhiệm về dây chuyền sản xuất, kế hoạch sản xuất, ngày giao hàng, kiểm soát nhân lực ◆ Thực hiện, kiểm soát và đàm phán kế hoạch sản xuất ◆ Đàm phán ngày giao hàng với khách hàng ◆ Xem lại kết quả sản xuất
Location Bac Ninh  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc nhà máy
Business Sản xuất (may mặc)
Job detail ◆ Quản lý và vận hành môi trường nhà máy và nhà xưởng ◆ Làm báo cáo cho HQ ◆ Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch sản xuất và kế hoạch phát triển nhân sự. ◆ Tìm vấn đề và đảm bảo nhân viên đạt được mục tiêu ◆ Đào tạo nhân viên
Location Hanoi  
Salary 600USD~ (USD)
Occupation Translator (GA&HR DEP)
Business Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Job detail •Translate and interpret for Japanese staff •Support for GD and GAHR department
Location Hung yen  
Salary 800USD~1,000USD (USD)
Occupation Office Assistant Mangaer
Business Overall
Job detail ◆Support for General Director, such as managing his schedule, setting up meeting, booking air ticket&hotel, visa&apartment matters and advising ◆Purchase office items and manage office management procedures ◆Translating and interpreting
Location Hanoi  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search