Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary
Occupation Phó giám đốc trong Phòng Chiến lược Công ty
Business Sản xuất
Job detail Chiến lược doanh nghiệp 1 Chiến lược Công ty một Kế hoạch Hợp tác với các phòng ban khác trong việc chuẩn bị kế hoạch tổng thể cho Công ty như một tổng thể bao gồm cả kế hoạch kinh doanh và tất cả các chi phí hoạt động. Hợp tác với các phòng ban khác để theo dõi việc thực hiện kế hoạch ở cấp Công ty và từng chi nhánh Hợp tác với các phòng ban khác trong việc đưa ra các đề xuất cho BOE để đạt được các mục tiêu đề ra. Nộp bản kế hoạch tổng thể Công ty lên HĐQT để phê duyệt b Chiến lược doanh nghiệp Hỗ trợ Trưởng phòng đề xuất chiến lược của công ty cho BOE / BOM để phê duyệt Hỗ trợ Trưởng bộ phận theo dõi việc thực hiện chiến lược của doanh nghiệp theo tình hình thực tế và đề xuất sửa đổi chiến lược (nếu cần). c Báo cáo Thực hiện các báo cáo định kỳ / báo cáo lên NHNN và các công ty mẹ Thực hiện các báo cáo định kỳ / adhoc cho BOE d Ban Thư ký HĐQT Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc (xây dựng chương trình nghị sự của HĐQT, lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến ​​của Hội đồng quản trị ...) e Các nhiệm vụ bổ sung khác do Vụ trưởng Vụ. 2 Đánh giá hiệu suất Biên chế KPIs cho các chi nhánh / phòng ban tại trụ sở chính Thực hiện đánh giá cho các chi nhánh / phòng ban tại trụ sở chính
Location  
Salary 500~600USD (USD)
Occupation Quản lý bán hàng
Business Sản xuất
Job detail Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng ◆ Kiểm soát các tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu như hướng dẫn vận chuyển, danh mục đóng gói, hóa đơn ... ◆ Kiểm soát thuế và chăm sóc khách hàng ◆ Làm báo giá ◆ Giao tiếp và đàm phán với các nhà cung cấp logictics ◆ Theo dõi hàng hoá và kiểm soát ngày giao hàng
Location Hanoi  
Salary 500~600USD (USD)
Occupation Thư ký
Business Sản xuất (điện, điện tử & chính xác)
Job detail ◆ Hỗ trợ Giám đốc người Nhật ※ quản lý lịch trình của giám đốc, sắp xếp xe, khách sạn và chuyến bay, chuẩn bị tài liệu yêu cầu. ◆ phiên dịch ◆ Hỗ trợ cho các phòng ban khác như bán hàng, đặt hàng và GAHR vv ※ Phụ thuộc vào mong muốn của mình và có thể chuyển sang bộ phận khác trong tương lai
Location  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Trợ lý giám đốc và nhân viên xuất nhập khẩu
Business Thương mại
Job detail <Chịu trách nhiệm hỗ trợ giám đốc điều hành người Nhật> ◆ Giải thích trong cuộc họp ngân sách và họp cá nhân ◆ Là người truyền đạt giữa các bộ phận và GD ♦ Đi công tác với giám đốc người Nhật (6 tháng 1 lần) ※ Có văn phòng ở Bắc Ninh, Gia Lai, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Nghệ An <Chịu trách nhiệm về công việc xuất nhập khẩu tại Phòng phụ tùng> ◆ Liên hệ với đối tác để kiểm soát quá trình nhập khẩu ◆ Làm các tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu ◆ Giám sát việc chuyển giao phụ tùng giữa các kho hàng, giao hàng, báo cáo thay đổi kho.
Location Others  
Salary 500USD~ (USD)
Occupation Phiên dịch
Business Sản xuất
Job detail ◆ Phiên dịch tại cuộc họp và dịch tài liệu ISO ◆ Hỗ trợ nhân viên Nhật Bản
Location Hai Duong  
Salary 1,500~2,000USD(NET) (USD)
Occupation 【語学力不問!】コーディネーター
Business Overall
Job detail 当社が展開している大学と企業の技術者育成プログラムの管理業務を行っていただきます。 ◆産学連携プログラム全体の運営、管理、調整業務 ◆大学や顧客、パートナーとの打ち合わせ、確認業務 ◆学生向け日本語試験と課題の作成、実施、採点 ◆月間報告書などの資料作成 ◆当社BPOセンターのサポート業務 ◆当社エンジニアへの日本語教育
Location Hanoi  
Salary 3,000~4,500USD (USD)
Occupation 【英語力を活かす!】購買スペシャリスト
Business Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Job detail 車載、産業機械、OA、家電、情報機器など幅広いメーカーに当社の技術力・生産力・品質管理体制をアピールし、 ベトナム工場での低コスト・高品質のEMS(受託製造)を提案します。 ◆既存の顧客への電子機器の開発、設計、製造、量産の提案営業 ※外資系のお客様を担当していただくこともございます。 ◆顧客の要望のヒアリング、生産部門への展開 ◆開発製品の使用や数量、納品スケジュールなどの打ち合わせ ※出張有り
Location Hanoi  
Salary 2,000USD(NET) (USD)
Occupation 【英語力が活かせる!】法人営業スタッフ
Business IT・通信
Job detail ベトナム北部地域に進出している日系企業に対しての営業を行っていただきます。 社内公用語は100%英語のため、英語力に自信がある方、英語を使って仕事をしたい方にオススメのお仕事です。 <仕事内容> ・ベトナム北部地域の日系企業に対するICTソリューションの提案 ・既存の顧客との関係強化、新規顧客の開拓 ・提案書の作成 ・マーケティング業務 ・ベトナム進出を考えている日系企業のサポート業務
Location Hanoi  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Giám đốc QC
Business Sản xuất may mặc
Job detail Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và xử lý yêu cầu và khiếu nại của khách hàng ◆ Giám sát nhân viên và công nhân ◆ Đảm bảo chất lượng sản phẩm của mọi người ◆ Xử lý khiếu nại và xử lý sự cố ◆ Hoạt động Kaizen
Location  
Salary ~500USD (USD)
Occupation Phiên dịch tiếng Nhật kiêm thư ký
Business sản xuất may mặc
Job detail ◆ Phiên dịch cho người Nhật đến từ Nhật Bản ◆ Hỗ trợ nhân viên người Nhật ◆ Giải thích và dịch ◆ Hỗ trợ cho các bộ phận khác
Location  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search