Trợ lý Giám đốc điều hành kiêm phiên dịch Job description

Job description

Trợ lý Giám đốc điều hành kiêm phiên dịch 800USD~1,300USD (USD)
Job ID 2049
Occupation Trợ lý Giám đốc điều hành kiêm phiên dịch
Business Trading
Job detail Chịu trách nhiệm hỗ trợ giám đốc điều hành người Nhật
♦ Đi cùng giám đốc điều hành Nhật Bản đi công tác (mỗi tháng một lần)
※ Họ có văn phòng ở Bắc Ninh, Gia Lai, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Nghệ An
◆ Biên phiên dịch
◆ Quản lý văn phòng
◆ Bất cứ điều gì theo yêu cầu của giám đốc điều hành Nhật Bản
Salary 800USD~1,300USD (USD)
Location Dong Nai  
Insurance Health, Social, Unemployement  
Incentives có xe đưa đón từ HCM  
Holiday Saturdays, Sundays, National Holidays  

Required work experience ◆ Tiếng Nhật trên N2 (Tiếng Nhật thông thạo, đặc biệt là nghe và nói)
◆ Chủ động, linh hoạt và chu đáo
◆ Có kinh nghiệm làm việc với người Nhật hoặc làm thông dịch viên sẽ là lợi thế
◆ Sẵn sàng đi công tác  
Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search