QA Tester Job description

Job description

QA Tester 600 - 1,200 USD (USD)
Occupation QA Tester
Business IT & Software
Job detail Hiện nay, theo sự phát triển của Internet, cuộc sống của chúng ta được hỗ trợ rất lớn từ các phần mềm. Ví dụ điển hình như các ứng dụng trên smartphone, ATM, mua sắm online

Kiểm thử phần mềm là công việc mang lại cho khách hàng sự an tâm khi sử dụng các ứng dụng phần mềm đã được đảm bảo về chất lượng.
Những phần mềm khi vừa được thiết kế ra thường phức tạp và có thể có khả năng chạy không đúng.
Việc kiểm thử các phần mềm sao cho hoạt động đúng, mang lại sự an tâm cho người dùng và khách hàng được gọi là kiểm thử phần mềm.

Sẽ được đào tạo về nghiệp vụ, không phải là kỹ sư vẫn có thể ứng tuyển.
Hãy thử làm công việc kiểm thử để đem lại cho khách hàng sự an tâm.

Trong tương lai Khi có nhiều kinh nghiệp có thể chuyển sang các vị trí như QA Engineer, project manager, consultant
Salary 600 - 1,200 USD (USD)
Location Ho Chi Minh City  
Insurance Social insurance  
Incentives Language skill allowance  
Holiday Saturday, Sunday, Vietnamese Holiday  

Required work experience Cần thiết:
・Kỹ năng đọc, viết tiếng nhật tốt
・Thành thạo kỹ năng nghe, nói tiếng nhật

Ưu tiên:
・Có kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm
・Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm
・Đã từng sống học tập tại Nhật  
Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search