Job description

For job seekers

[Bac Ninh] Nhân viên Quản lý chất lượng Negotiable (USD)
Job ID 2784
Occupation [Bac Ninh] Nhân viên Quản lý chất lượng
Business Manufacturing(Machinery)
Job detail
◆ Quản lý, duy trì quá trình quản lý chất lượng
◆ Tạo, theo dõi sát sao và làm mới tiêu chuẩn chất lượng
◆ Điều chỉnh máy móc đo lường
◆ Kiểm tra giám sát chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm
◆ Phân tích các sản phẩm lỗi hỏng
◆ Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng với các nhân viên
◆ Nâng cao dây chuyền, quá trình sản xuất và quá trình quản lý chất lượng
Salary Negotiable (USD)
Location Bac Ninh  
Insurance Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Thất nghiệp
Incentives Phụ cấp đi lại 300K, phụ cấp đi làm đầy đủ 250K, phụ cấp sinh hoạt 250K, xe buýt đưa đón
Holiday Thứ Bảy cách tuần, Chủ Nhật và các ngày lễ
Required work experience
◆ Có kinh nghiệm quản lý chất lượng trên 2 năm
◆ Có thể sử dụng các loại máy đo
◆ Có thể đọc hiểu bản vẽ
◆ Kỹ năng tin học văn phòng tốt
◆ Nếu sử dụng được tiếng Nhật sẽ là một lợi thế lớn
Online Registration

Please complete this online registration form. Having a Japanese or English resume and CV will help the registration process go smoother. Once registration has been completed, a consultant will contact you shortly.

Job Introduction

Our consultants will introduce you to suitible job openings based on your experience, qualification, job hunting schedule and personal preferences.

Job Application / Screening

Upon confirmation of your application, we will recommend you to our Clients with your resume. Usually, it takes up to 2 weeks for the screening process.

Interview

On passing the application screening process, Pasona will arrange an interview for you at our clients’ office.
Gernerally, two face-to-face interviews are required in Vietnam.
※In some cases the interview can be held in Japan or performed over the telephone.

Job Offer / Successful Employment

To successful candidates, we will explain the conditions and details of your contract.

Employment Visa Application(if appicable) / Start Work

Once you have agreed and signed the employment contract, the company will then proceed to apply for a work visa. The visa application process takes anywhere from 2 weeks to 1 month to complete.

Post-Employment Support

Until your working visa has been approved we will help and support you with any questions or problems you may have.

;