Job description

For job seekers

[HN] [Rất gấp!!] Quản lý Sales ~ 1600 (USD)
Job ID 2754
Occupation [HN] [Rất gấp!!] Quản lý Sales
Business Trading
Job detail Công ty rất lớn của Nhật, đãi ngộ tốt đang cần tuyển gấp vị trí Quản lý kinh doanh (Senior) với chi tiết công việc như sau:
◆ Chăm sóc các khách hàng của công ty, bán các bộ phận thiết bị bằng cao su, silicone, máy hàn, hệ thống đúc khuôn nhựa công nghiệp và hóa chất vv.
◆ Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng
◆ Kiểm soát ngày giờ giao hàng
◆ Báo giá
◆ Quản lý các nhân viên sales khác
Salary ~ 1600 (USD)
Location Hanoi  
Insurance Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Thất nghiệp
Incentives
Holiday Thứ Bảy cách tuần, Chủ Nhật và các ngày lễ
Required work experience
◆ Tiếng Nhật giao tiếp
◆ Có kinh nghiệp sales trên 5 năm (nếu trong ngành công nghiệp và thương mai sẽ được ưu tiên hơn)
◆ Có kiến thức chuyên sâu về thương mại
◆ Có khả năng quản lý tốt
Online Registration

Please complete this online registration form. Having a Japanese or English resume and CV will help the registration process go smoother. Once registration has been completed, a consultant will contact you shortly.

Job Introduction

Our consultants will introduce you to suitible job openings based on your experience, qualification, job hunting schedule and personal preferences.

Job Application / Screening

Upon confirmation of your application, we will recommend you to our Clients with your resume. Usually, it takes up to 2 weeks for the screening process.

Interview

On passing the application screening process, Pasona will arrange an interview for you at our clients’ office.
Gernerally, two face-to-face interviews are required in Vietnam.
※In some cases the interview can be held in Japan or performed over the telephone.

Job Offer / Successful Employment

To successful candidates, we will explain the conditions and details of your contract.

Employment Visa Application(if appicable) / Start Work

Once you have agreed and signed the employment contract, the company will then proceed to apply for a work visa. The visa application process takes anywhere from 2 weeks to 1 month to complete.

Post-Employment Support

Until your working visa has been approved we will help and support you with any questions or problems you may have.

;