Business Development Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Business Development Manager 4,500USD (USD)
Job ID 2309
Nghề nghiệp Business Development Manager
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc ◆Report to COO and CMO
◆Consulting experience, and a few years in working at VN companies.
◆Support implementing the BD amd strategy defined by the board .
◆Support CEO, COO, CMO to develop a data driven analysis
· Support board
◆Maintain and develop a Store Monitoring System including Store Same Store Sales Analysis, Store profitability analysis etc.
Tiền lương 4,500USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •Consulting experience, and a few years in working at VN companies.
•Support CMO, BD director to develop a data driven analysis
•English proficiency
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng