【New Setup】Administration Management Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

【New Setup】Administration Management ~1,500USD (USD)
Job ID 2584
Nghề nghiệp 【New Setup】Administration Management
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc GA TASK
◆Be window for suppliers, such as construction company, consulting company, Industrial park, HR agency, IT providers
◆Be window for UBND
◆Manage office materials such as locker, printer, uniform, water server, stationery
◆Assistant for Japanese staff
◆Document control
◆Make and Review contracts
◆Plan and Organize event
◆Welcoming business travelers and clients

HR TASK
◆Recruitment
◆Calculate salary,PIT, Insurance, OT
◆Control attendance

Any other tasks required
Tiền lương ~1,500USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Upper N2
◆Hamble and hardworking person
◆Quick mind
◆MS Office skill
◆Having experience of GAHR is advantage
◆Having experience working in Japanese companies is advantage
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng