Surface Mount Technitian Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Surface Mount Technitian 12M VND (USD)
Job ID 2620
Nghề nghiệp Surface Mount Technitian
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Monitoring and setting up program settings of SMT chain system
◆Check periodically maintenance, ensure the operation efficiency of the machine.
◆Carry out repair and troubleshooting of machinery problems during operation.
◆Support Leader and Workers with other jobs related to SMT system.
◆Make periodic reports and follow the instructions of superiors.
Tiền lương 12M VND (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết 1. Male,Graduate from University or collage , Major: Electronic related subject.
2. At least 2-3 year experience in similar position at manufacturing company
3. Honest , eager to learn, careful, can work OT, & under pressure
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng