Production Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Production Manager Negotiable (USD)
Job ID 2616
Nghề nghiệp Production Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Overall control and management production process
◆Make decision for production process control
◆Budget control and Cost control
◆Manpower and labor cost control
◆Improvement process for production activity
◆ Make and achieve target of production output
◆Set up Kaizen and improvement activity
◆Management overall concern organization
◆Coordinator with subsidiary group company
◆Report and progressive result output to top management
◆Can go business trip in oversea subsidiary group company
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Male
◆Education background Bachelor or Master Degree ,Faculty of Electronics, Electrical power, Mechanical or related field
◆ Experience of production operation process for PCBA. Product
◆Good command of English
◆Good computer skill
◆Good skill team work
◆ Strong management skill
◆Good character and leadership skill
◆Good skill of problem solving to achieve target  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng