Production Material Control Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Production Material Control Staff 12M VND (USD)
Job ID 2619
Nghề nghiệp Production Material Control Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc Optimize the stock level, classify it and make sure that the available stock and supplier's delivery schedule meet customer's requirement.

- Run weekly material requirement plan.
- Issue PO for raw material every week.
- Check and follow up RM shortage and supplier’s delivery confirmation together with purchase and suppliers to complete production weekly plan.
- Control transaction on system: Transfer raw material, backflush work order, key in scrap, create and close work order...
- Work with the engineering department to create BOM in system, control ECN, 4M change.
- Work with Sales section to catch up with customer's latest requirement to adjust material plan on time.
- Work with QAQC section to obtain the NG issue and how to treat with NG.
- Work with Accounting section to close the monthly inventory.
- Make report whenever be requested by superior.
Tiền lương 12M VND (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm Health, Social, Unemployment  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Every other Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆At least 1-2 years in material control in manufacturing company
◆English skill
◆Careful , honest , quick adapt to new environment

 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng